Uudised

Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 7. juunil 2018 kell 8.45
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 2A1

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

7. juuni 2018 algus 8.45!

8.45-9.00 Kaitsmiskomisjoni ja töökorralduse esitlemine

9.00 Liisa Sylvia Karu Nõlva püsivuse uurimine modelleerimistarkvara abil Soomaa rahvuspargi paisude näitel Software Analysis Based Study of Slope Stability on the Example of Dams of the Soomaa National Park Toomas Tamm Erki Kõnd
9.40 Jaan Vagula Teenõlvakatte erosioonisimulaatori projekteerimine ja katsetamine Constructing and Testing of a Road Embankment Erosion Simulator Toomas Tamm Rein Kitsing
10.20 Karina Medvedeva Keskkonnasäästlike sademeveesüsteemide modelleerimine Jõgeva näidisvalgalal Modelling of Sustainable Urban Drainage Systems for the Jõgeva Reference Catchment Area Egle Saaremäe Lauri Lokko
11.00 Jüri Drenkhan Reola ja Uhti külade ühisveevarustuse ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisvõimalusi Reconstruction Possibilities of the Water Supply and Sewerage Systems of the Reola and Uhti Villages Egle Saaremäe Mihkel Gross
11.40 Rait Mänd Lühiajaliste intensiivsete vihmahoogude mõju sademeveesüsteemidele Impact of Short Duration Rainfall Intensities on Stormwater Drainage Egle Saaremäe,
Ottar Tamm
Jelena Tapner
12.20 – 13.00 LÕUNA / LUNCH
13.00 Ott Pedosk Õppestendi ’’Veeköök’’ katsetamine ja kasutusele võtmine õppevahendina Testing and Implementation for Educational Purpose of a Water Treatment Training Stand Mait Kriipsalu Mihkel Gross
13.40 Kadri Alatalo Ketasfiltri tööparameetrite uurimine Tartu reoveepuhasti näitel Analysis of disc filter operating variables on the example of the Tartu wastewater treatment plant Mait Kriipsalu Mihkel Gross
14.20 Kert Kartau Kroodi oja jääkreostuse ohutustamine Remediation of the polluted Kroodi stream Urmas Uri,
Erki Kõnd
Mait Kriipsalu
15.00 Risto Lang Vedu veehoidla vee kasutamisvõimalused tehislume tootmiseks Possibilities of use of water of the Vedu reservoir for artificial snow production Priit Tamm Andres Maikov
15.40 Heiko Kaljuvee Eesti jõgede hüdroenergeetilise potentsiaali arvutamine Calculating of the hydroenergetical potential of Estonian rivers Ottar Tamm Rein Kitsing
16.20 – 17.00 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine