Uudised

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 12.-13. juunil 2019 kell 9.00
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

12. juuni 2019

9.00

Marger Krumm

Saviplaatide füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine The Investigation of Physical-Mechanical Properties of Clay Boards Martti-Jaan Miljan
Johanna Liblik (TalTech)
Kristina Akermann
9.35 Kevin Sepp Ehitusseaduse muutumise mõju ehituskeskkonnale Changes of Construction Law and Its Influence on Built Environment Kaarel Sahk Anno Veider
10.10 Ott Karu Kiilukujulise ristlõikega puitlamellidest sillateki mudelite käitumise uurimine palju-tsüklilisel koormamisel Investigation of Behaviour of Bridge Deck Models Made of Wedge-Shaped Cross-section Timber Lamellae Under Multi-cycle Loading Tõnis Teppand,
Renno Reitsnik
Villu Leppik
10.45 Kristjan Heinleht
(kinnine kaitsmine)
Puitkarkasspaneelidest näidishoone piirete soojus- ja niiskustehnilise seisundi uurimine Research of Heat and Humidity Conditions of Woodenframe Panels on an Example Building Martti-Jaan Miljan,
Jaan Miljan
Marko Teder
11.20 Rauf Mirsalajev Eesti Vabariigi (1918-1940) ajal ehitatud puitkarkasselamute seisukord ning renoveerimisvõimalused Technical Situation of Timber Frame Dwellings Built During the First Republic of Estonia (1918-1940) and Possibilities for Renovating Martti-Jaan Miljan,
Matis Miljan
Margus Laiverik
11.55 Klaid Melnikov Klaasjäätmete kasutamine betooni jämetäitematerjalina ning selle mõju betooni survetugevusele Using Recycled Crushed Glass as Coarse Aggregate for Concrete and Its Influence on Compression Strength Vello Pallav Jaak Valgur
12.30 Mikk Kütt Taasiseseisvunud Eesti ajal (1991-2007) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalused Technical Situation and Possibilities of Renovating Timber Framework Houses Built in Estonia After Regained Independence (1991-2007) Martti-Jaan Miljan,
Matis Miljan
Eneli Liismaa
13.05 - 13.40 LÕUNA / LUNCH
13.40 Joosep Russak,
Mikk Rebane
Reisbergi talu ehitustehnilise seisukorra hindamine ja eluhoone renoveerimislahenduste väljatoomine koos maksumuse analüüsiga The Assessment of the Technical Condition of the Reisberg Farm and Creating the Renovation Solutions for Residential Building with Analysis of Its Cost Kaarel Sahk Martti-Jaan Miljan
14.15 Rando Sein Muudatused ehitustegevuse dokumenteerimisel ja selle mõju ehitustööde teostamisele ja kvaliteedile Changes in the Documentation of Construction and Its Impact to the Execution and Quality of Construction Kaarel Sahk Vello Pallav
14.50 Hardi Kaseleht Hruštšovkade energiakulu ja renoveerimisvõimalused liginullenergiahooneteks Energy Efficiency of Khrushchyovkas and Renovating Possibilities to Nearly Zero-energy Buildings Martti-Jaan Miljan Andrei Vassiljev
15.25 Aleksander Grigorov Klaasplastsarrusega armeeritud silluste paindetugevuse ja läbipainde uurimine Investigation of Flexural Strength and Deflection of Concrete Lintels Reinforced with Fiber-reinforced Polymer (FRP) Bars Alexander Ryabchikov Mihkel Kiviste
16.00 Tanel Oja Tehases toodetud puitkarkass-suurelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Oodi (Helsingi uue keskraamatukogu) põhjal Analysis of Design and Production of Prefabricated Timber Frame Elements Based on Oodi (New Central Library in Helsinki) Tõnis Teppand Karel Koitla

 

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

 

13. juuni 2019

9.00 Allan Antsmäe Ekopanely põhuplaatide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste uurimine Study of mechanical and physical properties of Ekopanely straw boards Martti-Jaan Miljan,
Vello Pallav
Kristina Akermann
9.35 Jaanus Saarepuu Raudbetoonist vahelae renoveerimine Renovation of Reinforced Concrete Ceiling Jaan Miljan Ragnar Pabort
10.10 Artur Minjakov Rekonstrueeritavate nuumsigalate seisukorra hindaine ja maksumuse võrdlus uue nuumsigala ehitusega The Evaluation of Technical Situation in Pigsties to Be Reconstructed and Comparison of Prices of New and Reconstructed Fattening Pigsties Jaan Miljan Vello Pallav
10.45 Kristjan Raud Tartu renoveeritud korterelamute siseõhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja süsihappegaasi sisalduse hindamine Assessment of Temperature, Relative Humidity and Carbon Dioxide Content of Renovated Apartment Buildings in Tartu Mihkel Kiviste Villu Leppik
11.20 Renar Telling OSB/3 plaadi valitud mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste muutuine väikese arvu vananemise perioodide tõttu Changes of Selected Mechanical and Physical Characteristics in OSB/3-boards After Small Number of Aging Periods Harri Lille,
Regino Kask
Mihkel Kiviste
11.55 Evely Samun Mahutite erinevate konstruktsiooniliste lahenduste võrdlus maksumuspõhisel lähenemisel (objektipõhine analüüs) Cost Based Analysis of Different Reservoirs Construction Solutions – A Project Based Approach Kaarel Sahk Kert Alasoo
12.30 – 13.05 LÕUNA / LUNCH
13.05 Henn Tomson Nõukogude ajal (1940-1991) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalused Technical Situation of Wooden Frame Buildings Built During the Estonian Soviet Socialist Republic (1940-1991) and Possibilities for Renovating Martti-Jaan Miljan,
Matis Miljan
Julia Vizel
13.40 Andreas Kiisel Valga Riia tänav 5 puitkonstruktsioonide seisukorra analüüs ja restaureerimislahendused Analysis of the Condition of Wooden Structures in the Building and Restoration Solutions at Valga Riia Street 5 Jaan Miljan Jiri Tintera
14.15 – 15.15 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine