Uudised

Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 13. juunil 2019 kell 9.15
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 2A1

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

13. juuni 2019

9.15 Mihkel Elmaste Kildemaa jääksoo taastamise tehniline projekt Technical Restoration Project for the Kildemaa Cut-over Peatland Toomas Timmusk,
Henri Daniel Ots
Urmas Uri
10.00 Andres Liiv Reoveesette aunkompostimine talvistes oludes Windrow Composting of Sludge in Winter Conditions Mait Kriipsalu Taavo Tenno
10.45 Reio Jüriöö Erosioonisimulaatori katsetamine nõlvakattematerjalide uurimiseks Using an Erosion Simulator for Testing Slope Cover Materials Toomas Tamm Meelis Viirma
11.30 Magnus Meier
(kinnine kaitsmine)
Moodulmaja tehnosüsteemide projekteerimine MagiCAD`i abil Designing Modular House Technical Systems Using MagiCAD Egle Saaremäe Mihkel Gross
12.15 – 13.00 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine