Uudised

Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 18. juunil 2020 kell 9.15

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
hoidke seda horisontaalses asendis

18. juuni 2020 

Kaitsmine toimus veebis.

9.15 Malm, Martin Rauda ja mangaani põhjaveest ärastavate filtermaterjalide uurimine Research on filter materials for the removal of iron and manganese from groundwater Mait Kriipsalu,
Erwan Rauwel,
Protima Rauwel
Mihkel Gross
10.00 Zujev, Johannes* Sademeveehulga modelleerimine
Tartu linnas Ringtee valgala näitel
Modelling of stormwater flow in Tartu on the example of the Ringtee catchment     Egle Saaremäe Priit Tamm
10.45 – 11.30 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine

* kinnine kaitsmine