Uudised

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 18.-19. juunil 2020 kell 9.00

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

18. juuni 2020

Kaitsmine toimus veebis.

9.00

Andrus Leinpuu

Turbapinnaste stabiliseerimisvõimaluste uurimine, katsetamine ja analüüs Exploration, testing and analysis of peat soil stabilization possibilities Vello Pallav, Mait Mets Villu Leppik
9.30 Laura Laisk Ringlussevõetud betooni taaskasutus Recycled returned concrete Mihkel Kiviste Alexander Ryabchikov
10.00 Tambet Aru Õhkvahega telliskiviseinte soojus- ja niiskuslevi uurimine pillirooplaatidega seestpoolt soojustamisel Hygrothermal assessment of internally insulated brick walls with air cavity using reed panels Kadri Leiten Martti-Jaan Miljan
10.30 Ene-Liis Bachmann, Priit Hõbejõgi Kase-, tamme- ja saarepuidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine kasutades EN, ISO ja ASTM standardeid Research of physical-mechanical properties of birch, oak and ash timber using EN, ISO and ASTM standards Martti-Jaan Miljan Villu Leppik
11.10 Andre Aduson, Martin Pezonen Leht- ja okaspuust liimkihtpuidu (LVL) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uuring kasutades EN, ISO ja ASTM standardeid Research of physical-mechanical properties of soft- and hardwood laminated veneer lumber (LVL) using EN, ISO and ASTM standards Martti-Jaan Miljan Jaan Miljan
11.50 Joonas Tanel Lääne Katseseinte soojus- ja niiskuslevi modelleeritud ja reaalsete tulemuste võrdlus katsemajades Test house walls heat and humidity in-situ measurement results comparison with simulation programs Martti-Jaan Miljan Kadri Leiten
12.20 - 13.00 LÕUNA / LUNCH
13.00 Helari Sirelpuu Looduskivist ja põletatud savitellistest kombineeritud müüritiste desalineerimine Desalination of masonry combined with natural stone and fired clay brick Mihkel Kiviste, Kadri Leiten Villu Leppik
13.30 Rait Kuus Keskaegsete kindlus- ja sakraalehitiste vundeerimismeetodite uurimine ja analüüs Investigation and analysis of foundation methods in medieval fortress and sacred buildings Vello Pallav, Mait Mets Inga Raudvassar
14.00 Silver Närep Hammastüüblitega ühendatud puit-puiduga liidete katsed The experiments of timber connections connected with toothed dowels Renno Reitsnik, Marko Teder Alexander Ryabchikov

 

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

 

19. juuni 2020

9.00 Janek Kuld Mudelkiilvaia uurimine vertikaalkoormuse ja momendi koosmõjul Investigation of wedged pile due to the interaction of vertical load and moment Villu Leppik, Roomelt Needo Mait Mets
9.30 Kalle Nöps Eluhoone renoveerimine liginullenergiahooneks Renovating a single-family house to nearly zero-energy building Mihkel Kiviste Kadri Leiten
10.00 Taimo Leppik Orienteeritud kihtidega puitlaastplaadi füüsikalis-mehaaniliste omaduste muutuste uurimine väikese arvu vananemise perioodide tõttu Investigation of changes in physico-mechanical properties of oriented strand board number due to aging periods Regino Kask, Harri Lille Mihkel Kiviste
10.30 Sirje Kangur Tellija vajadused ja nende realiseerimine ehituse töövõtu korraldamise käigus. Õiguslik ja ehitustehniline analüüs The needs of the customer and their realization during the organization of the construction management. Legal and construction technology analysis Kaarel Sahk Alar Loo
11.00 Kristo Sell Ehitustegevuse jätkusuutlikkuse hindamine keskkonnasõbralikkuse aspektist Evaluation of built environment from aspect of environmental sustainability Kaarel Sahk Kevin Sepp
11.30 Karl Markus Kitsing* Erinevate ehitustehnoloogiliste lahenduste mõju korterelamu maksumusele Rahu 1b näitel The effect of different building solutions on the cost of a flat by example of Rahu 1b Kaarel Sahk Kevin Sepp
12.00 Robert Segar* Timmitud ehitus ja selle rakendamine ehitusettevõtetes Lean construction and its application in construction enterprises Kaarel Sahk Vello Pallav
12.30 – 13.30 Kaitsmiskomisjoni arutelu ja hinnete otsustamine

* kinnine kaitsmine