Uudised

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 9. juunil 2021 kell 9.00

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

9. juuni 2021

9.00

Ott-Jaanus Heile

Okas- ja lehtpuidust liimkihtpuidu (LVL) survetugevus ristikiudu uurimine sõltuvalt materjali kõrgusest ja surutavast pinnast Research of soft- and hardwood laminated veneer lumber’s (LVL) compression strength perpendicular to the grain depending on different height and compressed surface area Martti-Jaan Miljan Marko Teder
9.30 Sander Lints Tellis- ja suurplokk korterelamute korterite renoveerimisjärgne sisekliima Indoor climate after renovation in brick and block apartment buildings Martti-Jaan Miljan Kadri Leiten
10.00 Nils Holger Sova Projekteerimisprotsessi efektiivsuse tõstmine parameetrilise modelleerimise abil Increasing the effectiveness of the design process with parametric design Kadri Leiten  Jaak Valgur
10.30 Doris Turk Puidust vahelaetalade uurimine kiviseina seestpoolt soojustamisel Investigation of wooden beam ends in masonry wall with internal insulation Kadri Leiten  Martti-Jaan Miljan
11.00 Raiko Rudissaar Tekstiilijäätmete kasutamine betoonis Textile waste usage in concrete Alexander Ryabchikov Mati Laurson
11.30 Aleks Post Ehitamise kvaliteedi ülesehitus, tagamine ja järelevalve selle üle The structure of construction quality, management and supervision over it Kaarel Sahk Andrus Mutli
12.00 Peep Kaljuvee Elamuarenduse kavandamine ja läbiviimine - projektipõhine lähenemine (AS Merko Ehitus Eesti kaasus) Projecting and Conducting Residential Development – Project-based Approach (Case AS Merko Ehitus Eesti) Kaarel Sahk Jüri Org
12.30 - 13.10 LÕUNA / LUNCH
13.10 Sigrid Luiga Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ning selle tehnilised, sotsiaalsed ja majanduslikud väljavaated Eesti ehitussektoris Application of circular economy principles and the technical, social and economical prospects in the Estonian construction sector Kaarel Sahk Mait Kriipsalu
13.40 Joosep Laev Taluhoone remont- ja rekonstrueerimistööde vajaduse analüüs ning majanduslik põhjendatus Analysis and economic justification of the need for repair and reconstruction works of a old farmhouse Kaarel Sahk Julia Vizel
14.10 Tenno Liivatalu Soojus- ja niiskustehnilised probleemid palk- ja plokk-hoonete piirdetarinditel ning renoveerimislahendused Hygrothermal problems in log and block building enclosures and renovation solutions Kaarel Sahk Julia Vizel
14.40 Siim Nurmeots Ehitusinseneride akadeemilise hariduse vastavus erinevatel ehituse juhtimise astmetel töötamiseks The correspondence of civil engineering education to work on different stages of construction management Kaarel Sahk Erki Kukka
15.10 Artur Jevgrafov Kuusepuidu uurimine piki- ja ristikiudu survele ning pikikiudu paindele kasutades EN, ISO ja ASTM standardeid Investigation of compression strength perpendicular and parallel to grain and bending parallel to grain of spruce wood using EN, ISO and ASTM standards Martti-Jaan Miljan Marko Otsus
15.40 Mario Tens* Rekonstrueeritava hoone ehituslahenduse valiku mõju ehitusmaksumusele, -kestvusele ja CO2 jalajäljele Impact of construction cost, durability and CO2 footprint of a building to be reconstructed based on its choice of solution Vello Pallav Kristel Rebane

* kinnine kaitsmine