Uudised

Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 9. juunil 2022 kell 9.50
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 2A1
 

Foto: © Toomas Tamm
Kunstkaredus. Purskkaev Aquario da Madeira juures. Porto Moniz. Madeira.
Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

9. juuni 2022

Kell 9.50-10.00 magitsritööde kaitsmise korralduse (sh EEL kutsekomisjoni esmakutsete andmise) tutvustus. Prof. T.Tamm

 

10.00

Mehis Malts

BIM rakendusvõimalusi büroohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel BIM applications in office building water supply and sewerage design Julia Vizel Argo Kuusik
10.50 Taavi Kikkas Sademevee süsteemide modelleerimine SWMM tarkvara abil Modelling of stormwater systems with SWMM software Egle Saaremäe, Ottar Tamm Sirle Punka
11.40 Siim Sisask Markuse reoveepuhasti projekteerimine Design of Markus wastewater treatment plant Mihkel Gross, Siim Sibul Mait Kriipsalu
12.30 - 13.00 LÕUNA / LUNCH
13.00 Meelis Must Eesti kuivendussüsteemide keskkonnarajatised. Seisundi uuring Environmental facilities of Estonian drainage systems. State investigation Toomas Timmusk Mihkel Gross
13.50 Innar Kõivist* Kavadi järve vesiehitiste rekonstrueerimisprojekt Design of reconstruction of hydraulic structures at Lake Kavadi Priit Tamm Mihkel Gross

* kinnine kaitsmine