Uudised

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 8. juunil 2023 kell 9.00
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis D167

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent

   Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis
   hoidke seda horisontaalses asendis

8. juuni 2023

9.00

Eero Pärn

Erineva pikkusega kiilvaiade mõju vaiarühma kandevõimele Study of the effects of different length wedge pile models on bearing capacity of a pile group Villu Leppik, Roomelt Needo Vello Pallav
9.40 Reio Viikoja Eesti põlevkivituha lisamise mõju betooni tugevusomadustele The effect of adding Estonian oil shale ash on the strength characteristics of concrete Julia Vizel Martti-Jaan Miljan
10.20 Johann Olaf Lääne, Rasmus Erik Viitas Betooni füüsikalis-keemiliste omaduste uurimine nanotehnoloogial baseeruva lisandi kasutamisel Investigation of physico-chemical characteristics of concrete using nanotechnologybased admixtures Julia Vizel Kadri Leiten
11.00 Morris Jallai, Sander Tiits Vett läbilaskva betooni tugevusnäitajad ja sobivus Eesti kliimasse Mechanical properties of pervious concrete and suitability for the Estonian climate Julia Vizel, Vello Pallav Jaak Valgur
11.40 Jaana-Liis Jalakas Nutitelefoniga loodud 3D-punktipilvede abil olemasoleva hoone BIM-modelleerimine BIM modeling of an existing building using 3D point clouds created with a smartphone Julia Vizel Hendrik Park, Vaiko Veeleid
12.20 Triin Randmer Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse printsiipide mõju ehituse kvaliteedi kavandamisele ja elluviimisele The impact of circular economy and sustainability principles on construction quality planning and implementation Kaarel Sahk Sigrid Luiga
13.00 - 13.40 LÕUNA / LUNCH
13.40 Perli Raus Tamme, saare ja kase puidu survetugevus ristikiudu uurimine sõltuvalt materjali erinevast kõrgusest ja surutava pinna laiusest Research of the oak, ash and birch wood compression perpendicular to the grain depending on material height and width of the compressed surface Martti-Jaan Miljan Regino Kask
14.20 Matthias Hints Looduslike soojusisolatsiooni materjalide niiskustehniliste omaduste uurimine Determining the moisture properties of natural thermal insulation materials Kadri Leiten Martti-Jaan Miljan
15.00 Elvo Hansen Telliskiviseina soojustamine polüuretaanvahuga Insulating a brick wall with polyurethane foam Kadri Leiten Martti-Jaan Miljan
15.40 Sten Tammjärv Elamuarenduse kavandamise ja läbiviimisega seotud probleemide lahendamise efektiivsus ja selle mõju projekti tulemusele The efficiency of solving problems related to the design and execution of a residential development, and its impact on the project outcome Kaarel Sahk Grete-Heleen Sõna
16.20 Taimo Juhanson Ehitustehnoloogilised ja konstruktiivsed alused ekspluatatsioonis olnud merekonteinerite kasutamiseks ehituskeskkonnas Possibilities of reuse of used sea containers for different purposes in the built environment Kaarel Sahk Andres Salusaar