Uudised

Ehitusinseneriõppe olulised kuupäevad 2024

Maaehitus:

2. juuni 2023 Lõputöö teema valimine
1. märts 2024 Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute
seadmiseks vormikohase põhjendatud taotluse esitamine
19. aprill 2024 Õppevõlgnevuste likvideerimine
15. mai 2024 Kaitsmiste koosseisu ja kaitsmiskomisjonide koosseisu kinnitamine
15. mai 2024 Lõputöö viimase versiooni esitamine juhendajale
24. mai 2024 kl 16.00

 

Lõputöö esitamise tähtaeg Lõputöö esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MI.1672 Lõputöö EH), digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).
NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit
27. mai 2024 Lõputööde retsensentide määramine ja kinnitamine
3. juuni 2024 kl 9.00 Lõputööde retsensioonide esitamise tähtaeg
6.-7. juuni 2024 Lõputööde kaitsmine
18. juuni 2024 Lõpuaktus

 

Vesiehitus ja veekaitse:

2. juuni 2023 Lõputöö teema valimine
1. märts 2024 Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute
seadmiseks vormikohase põhjendatud taotluse esitamine
15. mai 2024 Õppevõlgnevuste likvideerimine
15. mai 2024 Kaitsmiste koosseisu ja kaitsmiskomisjonide koosseisu kinnitamine
15. mai 2024 Lõputöö viimase versiooni esitamine juhendajale
24. mai 2024 kl 16.00

 

Lõputöö esitamise tähtaeg Lõputöö esitatakse elektrooniliselt PDF-vormingus Moodle õpikeskkonda (MI.1672 Lõputöö VE), digitaalselt allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt (DigiDoc konteinerfail).
NB! Sama DigiDoc konteinerfail esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku. Vaata juhendit siit
27. mai 2024 Lõputööde retsensentide määramine ja kinnitamine
3. juuni 2024 kl 9.00 Lõputööde retsensioonide esitamise tähtaeg
6. juuni 2024 Lõputööde kaitsmine
18. juuni 2024 Lõpuaktus