Uudised

Vesiehituse ja veekaitse magistritööde kaitsmise ajakava 2024

Magitsritööde kaitsmise ajakava 6. juuni 2024,  Kreutzwaldi 5, ruum 2A1    
 Vesiehitus ja veekaitse (383)        
Nr

Kellaaeg

Kaitsja

Lõputöö teema eesti keeles

Juhendaja(d)

Retsensent

  9.50-10.00 Kaitsmise avamine T.Tamm
1 10.00-10.40 Katrin Gross Kalapääsude hüdraulika uurimine Lõuna - Eestis Ottar Tamm, Peeter Napp Meelis Viirma
2 10.40-11.20 Mart Keerutaja Sademe- ja hallvee säästlik kasutus Viimsi vallas asuva eramu näitel Mihkel Gross Mait Kriipsalu
3 11.20-12.00 Jürgen Sven Rahuoja Torude transpordi käigus eralduva kasvuhoonegaaside heite arvutusmudeli loomine ja testimine AS Tallinna Vesi objektide näitel Marti Vaksmann, Toomas Timmusk Kaarel Sahk
  12.00-12.10 Paus
4 12.10-12.50  Grit Anette Lepik Geoinfosüsteemi kasutamine SWMM sademeveemudeli koostamisel Rebase
näidisvalgalal
Ottar Tamm, Egle Saaremäe Mihkel Gross
5 12.50-13.30 Taavi Paat EVSGIS Mudeli loomine ja rakendamine Vahi kraavi näitel Ottar Tamm Taavi Kikkas
6 13.30-14.10 Johanna Kalda Väikeste valgalade äravoolu analüüs kasutades masinõpet Ottar Tamm Toomas Tamm
  umbes 15.00 Hinnete teatavakstegemine
           
  Ajaplaneerimine:        
  Ettekanne 10 min, retsensendi küsimused, kaitsmiskomisjoni küsimused