Doktoritööd

Ottar Tamm, doktorikraad, 2020, (juh) Docent Toomas Tamm, The effects of land use and climate change on the hydropower potential in Estonian rivers, Eesti Maaülikool, Eesti

Mait Kriipsalu, doktorikraad, 2006, (juh) Professor William Hogland, docent Marcia Marques, Biological treatment of oily sludge and sediments, Chalmers University of Technology, Rootsi

Toomas Tamm, doktorikraad, 2002, (juh) Tuomo Karvonen, Effect of Meteorological Conditions and Water Management on Hydrological Processes in Agricultural Fields: Parameterization and Modeling of Estonian Case Studies, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland

Teadusmagistritööd

Peeter Napp, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Heiti Haldre, Kaldhariülevooludega kalapääsu hüdraulika uurimine, Eesti Maaülikool

Mati Tõnismäe, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Koit Alekand ja Toomas Timmusk, Maaparanduse mõju üleujutusele ja riskide vähendamise võimalused, Eesti Maaülikool

Anna Nikulnikova, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Karl Mägi ja Toomas Tamm, Olmevee tarbimine kortermajades, Eesti Maaülikool

Egle Saaremäe, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Karl Mägi, Õppeainete veevarustus ja kanalisatsioon I ja II nüüdisajastamine e-õppe abil, Eesti Maaülikool

Magistritööd

Lõpetajate arv on lähedane riiklikule koolitustellimusele (va 2009), mis tähendab, et ehitusinseneri veemajanduse valdkonna diplomiga on jõudnud Eesti ja maailma tööjõuturule noored ja tegusad inimesed, kellel on head eeldused tööjõuturul leida huvitav ja hästi tasustatav töö.  

Vt tööde autorite ja teemade loetelu alloleval lingil