Teadus-arendustöö

Teadus-arendustöö

 

Veemajanduse osakonnal on laialdane koostöö Eesti ja välismaa uurimis- ja riigiasutusteasutustega, jt organisatsioonidega, labiviimaks väga erineavaid teadus-arendusprojekte. Suuremad projektid:

 

Interreg IVA project: Active Wetlands

Aktiivsete märgalameetmete abil toitainekoormuse vähendamine Läänemeres

Periood 2010-2012

http://www2.wwf.fi/english/finland/active_wetlands_reducing/

 

Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)

Periood 2012-2014

 

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine

Periood 2011-2014

 

Veemajanduse osakonnal on laialdane koostöö Eesti ja välismaa uurimis- ja riigiasutusteasutustega, jt organisatsioonidega, labiviimaks väga erineavaid teadus-arendusprojekte. Suuremad projektid:

 

Interreg IVA project: Active Wetlands

Aktiivsete märgalameetmete abil toitainekoormuse vähendamine Läänemeres

Periood 2010-2012

http://www2.wwf.fi/english/finland/active_wetlands_reducing/

 

Eesti kliima ja  keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)

Periood 2012-2014

 

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine

Periood 2011-2014