Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool

Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool (MIMP) alustas tööd 1. septembril 2017.a. endiste metsakorralduse ja metsatööstuse osakondade baasil. Metsakorraldusega seotud õppeained on olnud akadeemilise metsandusliku hariduse klassikaliseks osaks juba 18. sajandist alates. Metsakorralduse ja metstööstuse õppetooli kujunemise alguseks võib lugeda 10. märtsi 1920.a., mil Tartu Ülikooli Ajutine Nõukogu kinnitas Andres Mathieseni metsaasjanduse ja geodeesia õppejõuks. 

Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool teeb õppe- ja teadustööd järgmistel teemadel:

 • metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine
 • metsaökosüsteemide taastamise tehnoloogiad
 • metsade inventeerimise meetodid
 • metsade struktuuri ja kasvukäigu modelleerimine
 • metsa ja puidu mõõtmise tehnoloogiad
 • metsanduslikud info- ja juhtimissüsteemid
 • metsandusökonoomika ja ettevõtluse arendamine
 • metsapoliitika analüüs
 • erametsandus
 • metsade kaugseire ja ruumiline planeerimine
 • metsatööde tehnoloogiad
 • metsalogistika ja puidukaubandus
 • saetööstuse tehnoloogiad
 • puidu kuivatamine ja -kaitse
 • mööblitööstuse ja puidutoodete tehnoloogiad
 • puidu ja puidupõhiste materjalide omadused
 • puitkütuste ressursid
 • puitkütuste tootmise ja kasutamise tehnoloogiad
 • innovatsioon ning tootmise juhtimine metsa- ja puidutööstuses
 • geodeesia
 • satelliitpositsioneerimine
 • laserskanneerimine
 • fotogramm-meetria
 • kaugseiremaakorraldus
 • maade administreerimine
 • maapoliitika
 • maakataster
 • katastrimõõdistamine
 • maakasutuse planeerimine
 • kinnisomandi suhted
 • kinnisvarakorraldus
 • kinnisvara hindamine

 

Õppetooli juht: Ahto Kangur, professor, PhD, F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 1C14, tel +372 7 313 152, e-post: ahto.kangur[at]emu.ee

 

Õppetooli assistent: Gerly Kroll, F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 1C14a, tel +372 7 313 146, e-post: gerly.kroll[at]emu.ee

 

Postiaadress:  Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool

                Metsanduse ja inseneeria instituut

                Eesti Maaülikool

                F. R. Kreutzwaldi 5

                51006 Tartu

 

Info vahetuseks metsakorralduse ja metsatööstuse õppetoolis on avatud list mimp[at]lists.emu.ee, mille eesmärgiks on jagada infot õppetooli töötajate ja teiste huvitatud isikute vahel.