Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool

Doktorandid

Priit Vellak. Juhendajad professor Paavo Kaimre, professor Mart Noorma. Robotite kasutamisvõimaluste uurimine metsapuude istutamisel.

Juta Lipmeister. Juhendajad kaasprofessor Diana Laarmann, dotsent Mait Lang. Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega.

Madis Raudsaar. Juhendaja vanemteadur Meelis Teder. Metsapoliitika muutuste mõju biomajanduse kontekstis.

Toomas Tarmu. Juhendajad kaasprofessor Diana Laarmann, professor Andres Kiviste. Puude väljalangevuse modelleerimine sõltuvalt metsamajanduslikest võtetest.

Laura Peedosaar. Juhendajad dotsent Priit Põllumäe, professor Henn Korjus. Virtuaalreaalsuse kasutamine kaasavas metsakorralduses.

Joonas Kollo. Juhendajad professor Ahto Kangur, professor Steffen Manfred Noe Atmosfääri ja metsaökosüsteemi aastasisene ja mitmeaastane gaasivoogude dünaamika.

Pauls Zeltinš. Juhendaja professor Ahto Kangur. Geneetilise selektsiooniga parendatud kuusikute, männikute ja arukaasikute kasvu võrdlev modelleerimine.

Maris Nikopensius. Juhendaja kaasprofessor Mait Lang. Süsiniku hulga ja selle muutuse kaardistamine kaugseire ja maapealsete meetodite abil hemiboreaalsetes metsades.

Temitope Olaoluwa Omoniyi. Juhendajad vanemteadur Allan Sims, Petteri Packalen, Annika Susanna Kangas. Statistilise metsainventuur andmetes muutuste modelleerimineja hindamine kaugseire andmete alusel.

Anuj Thapa Magar. Juhendaja professor Steffen M.Noe. Ruumiliselt eksplitsiitne metsaökosüsteemi-atmosfäräri vahetuse ja metsa kasvumustrite modelleerimine.

Kätlin Põdra. Juhendaja professor Evelin Jürgenson. Maakasutuse muutused Eestis kliimakokkuleppe raamistikus.

Kärt Metsoja. Juhendajad vanemlektor Natalja Liba, dotsent Tarmo Kall. Maakasutusmuutuste tuvastamise optimaalseima algoritmi leidmine kasutades geodeetilisi kaugseire meetodeid.

Ivar Kapsi. Juhendajad kaasprofessor Aive Liibusk, dotsent Tarmo Kall. Kliimamuutustest tulenev Läänemere veetaseme tõus ja selle mõju rannajoone muutustele ning kaldaalade haavatavusele kombineerides kaugseire andmeid ja maapealseid mõõtmisi.

Maria Cristina Ferreira Marques. Juhendaja teadur Sandra Metslaid. Hariliku männi, hariliku kuuse ja kase puidu moodustamine seoses keskkonnatingimustega.