Doktorandid

Ivar Kapsi
doktorant, nooremteadur, tehnikateaduse magister, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
ruum 2B12, tel 7313 119, e-post: ivar.kapsi@emu.ee

Teema: Kliimamuutustest tulenev Läänemere veetaseme tõus ja selle mõju rannajoone muutustele ning kaldaalade haavatavusele kombineerides kaugseire andmeid ja maapealseid mõõtmisi

Juhendajad kaasprofessor Aive Liibusk ja dotsent Tarmo Kall.

 

Kärt Metsoja
doktorant, nooremteadur, tehnikateaduse magister, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
ruum 2A38, tel 7313 119, e-post: kart.metsoja@emu.ee

Teema: Maakasutusmuutuste tuvastamise optimaalseima algoritmi leidmine kasutades geodeetilisi kaugseire meetodeid

Juhendajad vanemlektor Natalja Liba ja dotsent Tarmo Kall.

 

Kätlin Põdra
doktorant, nooremteadur, tehnikateaduse magister, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine
ruum 2B12, tel 7313 119, e-post: katlin.podra@emu.ee

Teema: Maakasutuse muutused Eestis kliimakokkuleppe raamistikus

Juhendaja dotsent Evelin Jürgenson.