Bakalaureuse tööd

Kaitstud bakalaureusetööd (3+2)

2023

Allikoja, Kaisa. Ülevaade hoonete energiatõhususe parandamise korraldusest. (K. Sahk)

Dimitrijeva, Veroonika. Kontrollmõõtmised Eesti RTK võrkudes. (H. Jürgenson)

Kamarik, Anett. Erialapraktika roll Eesti Maaülikooli geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava õppurite erialases arengus. (K. Metsoja; N. Liba)

Kask, Kadi. PPP-meetodi kasutamine staatiliselt kogutud GNSS-andmete järeltöötluseks. (A. Liibusk)

Kirs, Kaari-Lotta. Mahajäetud tööstusalade taasakasutusse võtmine Tartu keskkatlamaja näitel. (S. Maasikamäe)

Kiisler, Kermo. Erinevate terrestriliste laserskannerite täpsus puutüvede läbimõõdu mõõtmisel. (A. Liibusk)

Kivi, Hans-Andero. Laserskaneerimise resolutsiooni mõju 3D-mudeli täpsusele. (N. Liba)

Kokla, Katariin. Rekonstrueerimise mõju üksikelamu turuväärtusele Allika tänav 7 näitel. (K. Sahk)

Koll, Richard. Staatilise terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede registreerimine erinevates tarkvarades. (N. Liba; K. Metsoja)

Kons, Steven. Korterituru dünaamika 2022. aasta hinnaralli ajal Tartu linna näitel. (K. Sahk)

Kotka, Alo. Katastriüksuse moodustamise korra mõju katastrimõõdistamise kvaliteedile. (S. Maasikamäe)

Krivonogova, Leana. ESTPOS-võrgu erinevate ühenduspunktide täpsus. (A. Liibusk)

Külm, Kurmo. Vastulõike meetodi täpsushinnang integreeritud mõõtmisel. (T. Kall)

Markna, Marian. Tartu linnaosade korteriomandituru võrdlus aastatel 2011–2012 ja 2021–2022. (S. Maasikamäe; G. Laanmets)

Mihhailov, Liisa Maria; Zahhartšenko, Anton. Elektrontahhümeetri prismata mõõtmise täpsus kaldpindadel. (H. Jürgenson)

Muts, Elisabeth. Maakasutuse muutused looduslikest aladest tehisaladeks Viljandi linna lähiümbruses võrreldes aastaid 2011 ja 2023. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Ortiz, Salome Lole Dominguez. Suurte põllumajandustootjate maaomandi ja maakasutuse uurimus. (S. Maasikamäe)

Põldma, Grete Eliise. Aiandusega tegelevate ettevõtete maakasutuse uurimus. (S. Maasikamäe)

Reimann, Kadri. Laserkiire tagasipeegeldumine erineval kaugusel ja erinevat värvi pindadelt laserskanner FARO Focus S70 näitel. (A. Liibusk; M. Sirk)

Sikora, Kaisa. Looduslike alade muutused tehisaladeks Tartu maakonnas võrreldes aastaid 2011 ja 2022. (K. Põdra; E. Jürgenson)

Sokk, Marthen. Energiamärgise põhine lähenemine korterelamute rekonstrueerimise tulemuslikkusele – Tartu elamuseeria 1-317 ehk nn hruštšovkade näitel. (K. Sahk)

Sõna, Raili. Eesti Maaülikooli Metsamaja ArcGIS Indoors sisepositsioneerimise süsteemi loomine. (K. Põdra; K. Metsoja)

Talts, Kendra. Elva valla korteriomandite turu analüüs. (M. Kaing; G. Laanmets)

Ülper, Helen. GNSS seadme Spectra Geospatial SP60 efektiivsuse analüüs. (H. Jürgenson)

 

2022

Juuse, Robert. Iseseisva kasutusvõimaluseta maad ja nende potentsiaalsed sihtotstarbed Alutaguse vallas. (E. Jürgenson; K. Põdra)

Põlgast, Laura-Laurelia. Suurte põllumajandustootjate maaomandite ja põllumajandusmaa kasutuste võrdlev uurimus. (S. Maasikamäe)

Tamm, Tim-Jürgen. Korteriomandite hinnadünaamika aastatel 2010– 2021 (Annelinna näitel). (K. Sahk)

Vinkman, Emil. Kohaliku omavalitsuse eeskuju päikeseenergia kasutamisel Tallinna linna näitel. (K. Sahk)

Tsvek, Marina. Eemaltjuhitava tahhümeetri prisma leidmine RTK ja autonoomse GNSS seadmega. (H. Jürgenson)

Illus, Karolin. Puutüvede läbimõõdu määramine mehitamata õhusõiduki laserskaneerimise andmete põhjal. (A. Liibusk)

Viidas, Kirti Kristi. Trimble GEDO CE mõõtesüsteemi aja- ja kuluefektiivsus raudtee mõõdistamisel. (A. Liibusk; R. Vanikov)

Raudsepp, Daily; Paurson, Raido. Markeerimispunktide mõju mehitamata õhusõidukite aerofotodest loodud 3D pinnamudelite kõrguslikule täpsusele. (N. Liba; K. Metsoja)

Kändler, Liisbeth. Erinevatel kõrgustel tehtud aerolaserskaneerimise mõju hoonete tuvastamise täpsusele. (S. Maasikamäe)

Kärt, Egert. Kõrguse määramise täpsus RTK GNSS seadmega. (A. Liibusk)

Kivivare, Kerdo. Prügila auna mahu arvutamine mehitamata õhusõidukiga tehtud aerofotode põhjal. (N. Liba)

Salem, Karlo. Trimble ning South RTK GNSS seadmete täpsuse analüüs rasketes tingimustes. (H. Jürgenson)

Jaar, Omar. Automaatsed leppemärgid Trimble Business Center vahendusel. (H. Jürgenson)

Mikulina, Kristina. Kaldeparandi täpsuse hindamine South GNSS seadmetel Galaxy G1 Plus ja Galaxy G7. (H. Jürgenson)

 

2021

Koit, Kaarel. Mehitamata õhusõidukite kasutamise ülevaade erinevates Eesti asutustes (juh. N. Liba, K. Kokamägi).

Küüsmaa, Sten. RTK GNSS seadme kontrollimine ja välikalibreerimine (juh. T. Kall).

Krier, Karl-Clemet. Tarkvara Carlson SurvPC sobivuse analüüs Eesti katastrimõõtmises (juh. H. Jürgenson).

Lehes, Eduard. Korterelamute rekonstrueerimise mõju korteriomandite väärtusele - Tartu elamuseeria 1-317 ehk nn hruštšovkade näitel (juh. K. Sahk).

Nikolajev, Artjom. Prisma kiirleidmine tahhümeetri eemaltjuhtimisel (juh. H. Jürgenson).

Rehkalt, Vaike-Liine; Soosaar, Liisbeth. Põllumajandustootjate maakasutuste uurimine: juhtumiuurimus (juh. S. Maasikamäe).

 

2020

Konsin, Siim. Mehitamata õhusõidukiga aerofotogramm-meetrilise mõõdistamise kõrgusliku täpsuse hindamine teedeehituse näitel (juh. K. Türk, N. Liba)

Maila, Kaspar. Korteriomandite turu areng Tallinnas Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade näitel aastatel 2010-2019 ning selle seosed kinnisvaraturu analüüsiga (juh. K. Sahk)

Sammpere, Ranno. Puude juurdekasvu hindamine laserskaneerimisega (juh. K. Türk, A. Liibusk)

Teder, Argo. Trimble GEDO CE kasutamine rööbasteede mõõdistamisel (juh. H. Jürgenson).

 

2019

Arumäe, Risto. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Lääne-Virumaal võrreldes aastaid 2013, 2015 ja 2017 (juh. M. Rasva, E. Jürgenson).

Kartau, Mariliis. Ehituslike muudatuste mõju kinnisvara väärtusele objekti näitel (juh. K. Sahk).

Michelson, Sten. Väikeelamute areng kinnisvaraturul Tartu näitel (juh. M. Kaing).

Rahu, Oscar, Siim, Karmo. Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid (juh. N. Liba, K. Türk).

Ruul, Kristi. Trimble CX laserskanneri efektiivsuse ja täpsuse analüüs (juh. K. Türk, H. Jürgenson).

Säälik, Aimar. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Jõgeva maakonnas aastatel 2015 ja 2017 (juh. M. Rasva, E. Jürgenson).

Taaleš, Tauri. Galileo satelliitsüsteemi mõju RTK GNSS mõõtmistele (juh. T. Kall).

Talas, Rainer. Elukoha vahetamise põhjused ja asukoha eelistused Tartu linna näitel (juh. K. Sahk).

Trik, Birgit. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2015-2017 (juh. E. Jürgenson).

Uusmaa, Jorma. Hadnet võrgu täpsus ja efektiivsus (juh. H. Jürgenson).

 

2018

Kapsi, Ivar. Elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 monitooringu lahenduste analüüs (juh. E. Ilves. H. Jürgenson).

Konts, Ingo. Tallinna Paepargi rippsilla deformatsioonide mõõtmine (juh. T. Kall).

Kuuler, Helar. Torma alevi kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine (juh. T. Kall).

Kõre, Karel. RTK GNSS mõõtmiste stabiilsus ja täpsus erinevates  püsijaamade võrkudes (juh. A. Liibusk).

Leontjev, Helena. Eesti rannikuäärsete linnade üleujutuasalade kaardistamine kõrgusmudeli andmete abil (juh. A. Liibusk).

Luts, Kristjan. Haritava maa muutused Tartu maakonna alevikes aastatel 1989-2015 (juh. S. Maasikamäe).

Metsoja, Kärt. Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D mudelite loomisel (juh. N. Liba, R. Saage).

Nõgene, Kristin. Regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale (juh. M. Kaing).

Onga, Leigi. Maakorralduse ja kinnisvara valdkonna töötajatele vajalike teadmiste ja oskuste uuring (juh. S. Maasikamäe).

Pant, Kädi. Elamu kinnisvara hedonistlike indikaatorite mõju ostu otsusele. Ostja, kasutaja ja arendaja põhine lähenemine (juh. K. Sahk).

Piibeleht, Kaarel. Abiturientide teadlikkus geomaatikast (juh. A. Liibusk).

Rosenberg, Brenda. Võrgu RTK (VRS) kõrguslik täpsus Lõuna-Eestis (juh. H. Jürgenson).

Važnõi, Mihail. Põlva linna tihendamise võimalused (juh. S. Maasikamäe).

 

2017

Annok, Gerly. Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral (juh. N. Liba, K. Kokamägi).

Haljend, Emil. Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring (juh. T. Kall, H. Jürgenson).

Hääl, Helger. Põllumajandusliku suurtootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine (juh. S. Maasikamäe).

Kapp, Kristo. Ülevaade mere veemõõdujaamade ajaloolistest  arhiiviandmetest ja nende aegridade analüüs (juh. A. Liibusk).

Kase, Kairit. Teemakaartide kasutusvõimalused kinnisvara turu uurimisel (juh. S. Maasikamäe).

Kirs, Even. Eesti RTK GNSS võrkude täpsuse hindamine (juh. A. Liibusk).

Kruusla, Kätlin. Maapinna relatiivsete vertikaalliikumiste arvutamine Peipsi järve veetaseme andmete põhjal (juh. T. Kall).

Merirand, Merilin. Vändra valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile (juh. S. Maasikamäe).

Pint, Jesse. Nutitelefonides kasutatavate GPS-ide täpsus (juh. A. Liibusk).

Pullmann, Veiko. Staatiliste GNSS andmetöötlustarkvarade võrdlus (juh. T. Kall).

Reimann, Kevin. Elektrontahhümeetri laserkaugusmõõturi täpsus sõltuvalt mõõdetavast pinnast (juh. E. Ilves, M. Sirk).

Resev, Jürgen. Eesti  Rahva Muuseumi varikatuse vajumisvaatlused (juh. M. Sirk, E. Ilves).

Runtal, Erki. Prisma asendi mõju kõrguse märkimise täpsusele (juh. E. Ilves, M. Sirk).

Sauk, Sander.  Sundvõõrandamise protsessi keerukus ning mõju kinnisvara hindamisele (juh. K. Sahk).

Simson, Sandra. Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel (juh. K. Sahk).

Sirgit Zoober. Kinnisvaraturu nõudlus- ja pakkumispoolsete tegurite analüüs kui tööriist hinnamulli tuvastamiseks Eesti korteromandite näitel (juh. K. Sahk).

Tamm, Kristin. Maatükkide ruumiliste omaduste mõju haritava maa hinnale (juh. S. Maasikamäe).

Toom, Pille. Väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikate võrdlus Mäksa valla näitel (juh. S. Maasikamäe).

Õunas Kadi. Metsa lageraie tuvastamine Sentinel-2A satelliitpiltide põhjal (juh. A. Liibusk).

 

2016

Aarna, Silver; Roopalu, Reijo-Tero.  Punktipilvede registreerimise meetodite mõju staatilise terrestrilise laserskaneerimise täpsusele (juh. N. Liba).

Andra, Annica. Kinnisvaraarendused haritaval maal ja selle mõju põllumaade kasutamisele (juh. S. Maasikamäe).

Ao, Silver. Põllumajandustootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine (juh. K. Sikk, S. Maasikamäe).

Avarmaa, Merli. Endiste tööstusalade ümberkujundamise barjäärid – Tartu endise lihakombinaadi ala näitel (juh. H. Hass, S. Maasikamäe).

Hiop, Jane; Orle, Laura. Eesti erinevate RTK GNSS võrkude efektiivsuse hindamine (juh. A. Liibusk).

Kangur, Martin. Fotokaameraga tehtud fotode põhjal loodud 3D mudeli kvaliteeti mõjutavad faktorid (juh. N. Liba).

Kokamägi, Kaupo. Mobiilse laserskaneerimise kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral. (juh. N. Liba, K. Must).

Kütt, Joonas. Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise  vajaduse analüüs (juh. M. Sirk, H. Jürgenson).

Liias, Sabine. Ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele (juh. K. Sahk).

Lokk, Krista. Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Valgamaal võrreldes aastaid 2011 ja 2015 (juh. E. Jürgenson, K. Sikk).

Oja, Merlin. Geodeesiavaldkonna reguleerimine seadusandlike õigusaktidega (juh. T. Kall).

Rea, Kadri. Ülevaade merekatastri olemusest (juh. S. Maasikamäe).

Soodla, Daiva. Geoidi mudelite Est-Geoid2003 ja Est-Geoid2011 täpsuse analüüs Tartu linnas (juh. H. Jürgenson).

Sulg, Riho. Administratiivpiiri ja katastriüksuse piiri erinevused Tartu maakonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Torop, Märt. Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel (juh. M. Lang).

 

2015

Anier, Karoliina. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2010 – 2014 (juh. M. Toom).

Ansu, Jakob; Kasak, Alvar. EMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüs (juh. H. Jürgenson).

Eliste, Mihkel. Majanduskriisi mõju kinnisvaraturu arengutrendidele (K. Sahk).

Hansing, Robert. Kohalike omavalitsuste ametnike maakorralduse ja ruumilise planeerimise kompetentside kaardistamine arengu ja tugiteenuste vajaduse hindamiseks (juh. M. Toom).

Järvala, Jaanus; Järve, Margus. RTK GNSS kõrgusmäärangu täpsus (juh. T. Kall).

Jürgens, Joel. Viljandi linna kinnisvara näidis-haldusmudel kolme munitsipaallasteaia näitel (juh. M. Kaing).

Kelement, Mikk; Pinka, Mario. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine (juh. S. Maasikamäe).

Kirss, Mari. Avalikkuse kaasamine teemaplaneeringute koostamisel: Supilinna näide (K. Sikk).

Laanmets, Grete. NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring (juh. S. Maasikamäe).

Laskar, Kadi. Mahajäetud tööstusalade taaskasutusse võtmine Põlva Linavabriku ala näitel (juh. S. Maasikamäe).

Lilienthal, Triin. Valglinnastumine Jõelähtme vallas (juh. S. Maasikamäe).

Liländer, Gretelis. Vigala valla kohaliku geodeetilise põhivõrgu ülevaade ja rekonstrueerimise vajaduse hindamine (juh. J. Randjärv).

Luik, Kersti. Haritava maa hinda mõjutavad tegurid Eestis 2013.-2014. aastal (juh. S. Maasikamäe).

Piirimäe, Triinu. Kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid Eesti linnades 2004-2013 (juh. M. Kaing).

Põdra, Kätlin. Linnade tihendamine Siili piirkonna näitel (juh. S. Maasikamäe).

Rasva, Marii. Maade haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa osalemine maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Eestis (juh. E. Jürgenson).

Sabalisk, Karin. Käigu integreeritud mõõtmine ja tasandamine Leica Viva TS15 ja Trimble S6 näitel (juh. H. Jürgenson, E. Ilves).

Salomon, Kadri. Põllumajandusmaa määramine planeeringutes (juh. S. Maasikamäe).

Uppin, Priit. Keskus-tagamaa suhted hoonestamata elamumaa turuanalüüsi alusel (juh. M. Kaing).

Viks, Agne. Elektrooniliste kaugusmõõturite kalibreerimine (juh. T. Kall).

 

2014

Aasma, Aivar ja Leppsoo, Diana. Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel (juh. E. Ilves).

Adojaan, Reesika. Eesti eluasemevaldkonna käsitlus ja prioriteedid riiklikus strateegilises planeerimises: peamiste probleemide kajastatuse analüüs (juh. M. Kaing).

Böckler, Ken ja Keskküla, Hannes. Kuressaare prügila mõõdistamine ja 3D mudeli analüüs (juh.H Jürgenson).

Hain, Jaanika. Parima kasutuse analüüs arendusotsuste puhul (kinnistu Lossi 11 näitel) (juh. K . Sahk).

Karon, Kerttu. 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuring (juh. M. Toom).

Kriisa, Kristjan. Lähte vaatetorni monitooring Leica TS15 elektrontahhümeetriga (juh. T. Kall).

Kurvits, Taavi. Põllumajandusmaade pindalaline muutus Euroopa Liidu liikmesriikides (sh Eestis) aastatel 1992-2011 (juh. E. Jürgenson).

Nõgene, Aigar ja Zilmer, Kristjan. Järvselja puude kõrguse kõrgtäpne mõõtmine (juh. H Jürgenson).

Pulk, Talis ja Roosimäe, Triin. Tallinna vanalinna sprintorienteerumise kaardi koostamine (juh. A. Liibusk ja S. Oras).

Saukas, Stieven. Haritava maa muutus aastatel 1990-2012 Tartu maakonna valdade näitel (juh. S. Maasikamäe).

Samoilov, Jevgeni. Valgevene ning Eesti omandi- ja maareformi võrdlus (juh. M. Toom ja E. Jürgenson).

Suits, Kristi. Maakasutuse puudused põllumajandustootjate seisukohalt (juh. S. Maasikamäe).

Sundla, Kaur. Kinnisvara hindamise areng Eesti Vabariigis I ja II iseseisvuse ajal (juh. K . Sahk).

Svežova, Margarita. Erinevate Eesti VRS võrkude ja üksikute  GNSS baasjaamade täpsushinnang (juh. A. Liibusk).

Toss, Triinu. Tiheasustuse piiridel asuvate elamuarenduste atraktiivsuse kujundamine ja seda mõjutavad faktorid (juh. K . Sahk).

Valdner, Riine. Maareformi protsessis osalenud maamõõdu ettevõtete kaardistus Tartu maakonna valdades (juh. E. Jürgenson).

Veeber, Margus. Tartu linna büroohoonete arenduste tasuvus ja prognoos (juh. M. Kaing).

Vendel, Maarja. Maaüksuse pindala määramise täpsuse sõltuvus piiripunktide asendi täpsusest (juh. J. Randjärv).

Villemson, Karmen. Kinnisvaramaaklerite teenuse standardiseerimine ning maakleritele esitatavad haridusnõuded, mõju teenuse kvaliteedile (juh. K . Sahk).

Värat, Koit. Kinnisvara väärtust ja hinda mõjutavad tegurid (juh. K . Sahk).

 

2013

Berg-Jürgens, Jaano. Erinevate meetoditega loodud aerotriangulatsiooni täpsus maatriksaerofotode näitel (juh. Natalja Liba) 

Bärg, Pärja. Tee ehitamisega kaasnevad maaüksuste ruumiliste omaduste muutused ja mõju maa kasutamise tingimustele (juh. Siim Maasikamäe )

George, Taissia. Kinnisasjale juurdepääsu võimaluse uurimine Ülenurme valla Räni küla näitel (juh. Siim Maasikamäe)

Heil, Eddy ja Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele (juh. Siim Maasikamäe)

Kaljusaar, Hardi. Väliandmete laadimine CAD süsteemidesse (juh. Harli Jürgenson)

Kirt, Tani. Halinga valla maamaks ning selle laekumise analüüs (juh. Madis Kaing)

Makarjev, Anton. Geodeetilise võrgu rajamine Järvselja ürgmetsas (juh.Harli Jürgenson)

Murik, Serli. Looduslike ja katastriüksuste piiride kokkulangemise uurimine Ahja valla näitel (juh. Siim Maasikamäe)

Mustasaar, Madis. Laekvere valla koolihoonete valikute analüüs (juh. Madis Kaing) 

Musting, Laura. Kaasomandis oleva vara hindamine laenu tagatiseks (juh. Kaarel Sahk ja Riho Lubi)

Piller, Jaanus. GPS tugijaamad Eestis (juh. Harli Jürgenson)

Pirnpuu, Liis. Kinnisvaraturgu olulisemalt mõjutavad tegurid Viljandimaal 2007-2011 (juh. Kaarel Sahk)

Sokk, Evelin. Eesti Maaülikooli üliõpilaste eelistused elukoha valikul (juh. Madis Kaing)

Tõugjas, Hannes. Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a hooldamine ja haldamine (juh. Madis Kaing)

 

2012

Aasmäe, Kristjan. Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine. (juh. S. Maasikamäe)

Belov,  Juri. Erinevate riikide katastrisüsteemid. (juh. S. Maasikamäe)

Birk, Annika; Sikk,  Kristiin. Kõlvikute ja maakatte tüüpide klassifikatsioonide suhe Eestis. (juh. S. Maasikamäe)

Helmes, Maarja. Kinnisvaraturu protsesside visualiseerimine GIS abil. (juh. M. Toom)

Henn,  Karin; Pilt, Marili; Saarep,  Karmen. Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011. (juh. S. Maasikamäe)

Kask, Madis; Raju, Martin. Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud. (juh. J. Randjärv)

Kerb,  Kerli; Kivisalu, Kristo. Kasutusse lubatud uute eluruumide struktuur ja dünaamika Eestis aastatel 1996-2011. (juh. S. Maasikamäe)

Käära, Kadri; Raudmäe, Hanna. Korteri omandi- ja üürituru analüüs üliõpilaste seisukohalt Tartu linna näitel aastatel 2002-2009. (juh. M. Kaing)

Laur, Eidi; Tamm, Maarja-Chris. Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega. (juh. E. Ilves, J. Randjärv)

Lepland, Triin; Pintson. Marian. Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele. (juh. S. Maasikamäe)

Miljukov, Esko. Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast. (juh. H. Jürgenson)

Müller, Erika; Rohtla, Helen. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõju detailplaneeringutele. (juh. L.  Lihtmaa)

Nurk, Jaanika; Tšikin, Maris. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Pau, Vesta; Pehlak, Anna-Liisa. Maakaabli teostusmõõdistamine. (juh. E. Ilves)

Piik, Reelika; Taremaa, Liis. Maareformi andmete analüüs Võnnu, Rõngu, Meeksi, Konguta, Alatskivi ja Rannu vallas. (juh. E. Jürgenson)

Uusna Silvar. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine Jõgeva valla näitel (juh.  S. Maasikamäe)

Vares, Ilona; Äär, Helerin. Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+. (juh. H. Jürgenson)


 

Kaitstud bakalaureusetööd (4-aastane õpe)

 

2009

Kinnisvaraplaneerimine

Kõiv, Elliko. Paide linna detailplaneeringute analüüs (juh. S. Maasikamäe)


 

2008

Kinnisvaraplaneerimine

Lõhmus, Monika. Maa korralise hindamise ja maksustamise analüüs Tallinna näitel". (juh. M.Kaing)

Noor, Liisa. Kinnisvarahindajate praktilise töö analüüs ja parendamise võimalused (Pärnu linna näitel). (juh. M.Kaing)

Põder, Anneka. Haljastuse planeerimise ja arendamise analüüs Antsla linnas. (juh. K. Sahk)

Kibin, Eneli. Kinnisvara arendusprojekti analüüs Kärneri tn 3 kinnistu näitel. (juh. K. Sahk)


 

2007

Geodeesia

Udalov, Roman. Lasermõõtmised tahhümeetri Nikon NPL-332 näitel. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Kulak, Olga. Korteriühistute korrashoiu analüüs Mõisavahe 9 ja Mõisavahe 16 näitel. (juh. M. Kaing)

Kokka, Jaak. Kinnisvaraarenduse analüüs ja perspektiivid Võru linnas. (juh. M. Kaing)

Lepik, Ilmar. Kaitseväe kinnisvara haldusmudeli loomine. (juh. M. Kaing)

Pagland, Kertu. Arengutegevuse põhimõtted Nõmme linnaosas aastatel 1872 – 2006 ning tulevikuperspektiivid. (juh. S. Maasikamäe)

Ruus, Anu. Võrumaa põllumajandusmaa kasutamise probleemid. (juh. S. Maasikamäe)

Saar, Marju. Maa hinna muutused Kuressaare linnas peale viimast maade korralist hindamist. (juh. K. Sahk)

 

Maakorraldus

Kaljuste, Gert. Tartu Ülikooli spordihoone (Ujula tänav 4) juurdeehituse geodeetilised tööd. (juh. A.Tamm)

Keemu, Mihkel. Kaku-Väini maaüksuse arenguvõimaluste analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Kutjavin, Aleksei. Erinevate elektrontahhümeetrite võrdlev uurimine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2006

Kinnisvaraplaneerimine

Gusljajeva, Galina. Uute korterelamute arendus Tartu linnas (Näituse tn. elamukvartali näitel). (juh. M. Kaing)

Halgma, Tarvo. Valglinnastumine ja hoonestamata maa turg Tartu linnas ja temaga piirnevates valdades. (juh. S. Maasikamäe)

Jarkova, Janina. Elurajoonide planeerimine Eestis 20. sajandil Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Sorokina, Diana. Maapoliitika teostamise võimalused Kiviõli linnas. (juh. M. Kaing)

Vorobjov, Pavel. Tartu korteriturg. (juh. M. Kaing)

Aas, Elina. Kinnisvara jagamine ja selle registreerimine riigi põhiregistrites (Jõgeva maakonna näitel). (juh. F. Virma)

Allmaa, Sirje. Kinnisvara turuanalüüsis kasutatavad parameetrid ja rakendamine Eestis. (juh. K. Sahk)

Kamber, Hille. Maade hindamise ja maamaksu analüüs Võru linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kams, Eva. Kinnisvara turuanalüüsis kasutatavad parameetrid ja rakendamine Eestis. (juh. K. Sahk)

Karapetjan, Anna. Korterelamute arenduse kasumlikkuse analüüs Viimsi valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kivimäe, Ivar. Kinnisvara väärtustamine läbi korterelamute renoveerimise. (juh. M. Kaing)

Kruševskaja, Darja. Kaasaegse linna planeerimise probleemid Tartu linna näitel. (juh. Marje Olsen)

Kutman, Martin. Tähtvere piirkonna korterelamute tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimise mõju korteri turuväärtusele. (juh. M. Kaing)

Kuusemets, Ave. Planeering – kinnisvaraarenduse koostisosa Jõelähtme valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kuusik, Tiiu. Põllumaade väärtust mõjutavad tegurid Pärnu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Lind, Piibe. Spekulatsioonid kinnisvaraga ja selle mõju kinnisvaraturule: 2005. a Eesti kinnisvaraturul toimunu näitel. (juh. S. Maasikamäe)

Metsaots, Maili. Kinnisvaramaakleri ja kinnisvarahindaja kutse omistamine Eestis ja Soomes. (juh. M. Kaing)

Osja, Aire. Kinnisvara haldamise tarkvaraprogrammi ELKIS juurutamine Eesti Maaülikoolis. (juh. M. Kaing)

Raag, Egle. Korteriühistute laenutingimused Eesti kommertspankades. (juh. K. Kask)

Rõigas, Neeme. Tartu linna lähiümbruse valdade kinnisvaraturu üldpilt, turueelised ja valglinnastumine Ülenurme valla näitel. (juh. M. Kaing)

Sokk, Andra. Kinnisvaraarenduse ja infrastruktuuri vastastikune mõju Tartus kesklinna näitel. (juh. M. Kaing)

Tamme, Ly. Ettevalmistustööd Kambja valla üldplaneeringu koostamiseks. (juh. S. Maasikamäe)

Vihtla, Ly Soome. Arendusprojektide analüüs Ülenurme valla näitel. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Ansi, Ilona. Valga linna detailplaneeringute analüüs. (juh. F. Virma)

Kozlov, Henri. Maareformi probleemid Põlvamaa juhtumite näitel. (juh. S. Maasikamäe)


 

2005

Geodeesia

Ilves, Maris. Geodeetilise mõõdistusvõrgu tasandamine erinevatel meetoditel. (juh. J. Randjärv)

Ilvesmets, Germo. Automaatsed täisvõtted elektrontahhümeetriga Trimble 5601DR. (juh. H. Jürgenson)

Timo, Jaanus. Elektrontahhümeetria mõõtmisvigadest. (juh. A. Tamm)

Jäetma, Nele. Digitaalsel kaardil olevate objektide täpsuse hindamise metoodika stereomudeli alusel. (juh. N. Liba)

Kalanepp, Romet. Kohaliku plaanilise geodeetilise põhivõrgu rajamine maamõõdu praktikumide läbiviimiseks Tartu Tähtvere linnajaos. (juh. A. Liibusk)

Kirisaare, Arvi. Teodoliitkäikude tasandamise metoodikad. (juh. A. Tamm)

Kuusik, Kairi. GPS tehnoloogiate arengud. (juh. J. Randjärv)

Künnapas, Ingrit. Gravimeetrilise regionaalse andmebaasi kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Metusala, Egon. Kolmemõõtmelise maastikumudeli modelleerimine programmis ArchiCAD. (juh. A. Tamm)

Põrk, Kaido. Tee profiilide koostamine ja mahtude määramine Geo programmi abil. (juh. E. Ilves)

Tirol, Tõnu. Geodeetilised tööd Tartu tunnelkollektor K-2 ehitusel. Geodetic. (juh. A. Vallner, A. Tamm)

Viidul, Gerd. Täpse nivelleerimise kaasaegsed meetodid. (juh. T. Kall)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Arukaev, Anu. Eluasemepoliitika ja–turu analüüs Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Halapuu, Rudolf. Büroopindade haldamine Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Henno, Lauri. Ehitusettevõtte kui arendaja roll kinnisvaraturul. (juh. K. Sahk)

Hingla, Lenna. Kinnisvarakeskkonna planeerimine väikelinnas Valga linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kaasik, Valdur. Informatsiooni kättesaadavus ja selle mõju hindamistulemusele: turutehingute võrdlusmeetodi juhtumanalüüs. (juh. K. Kask)

Kajak, Maile; Keem, Siret. Eksperthinnangutega seotud kasutajapõhised probleemid Eestis. (juh. K. Sahk)

Kangro, Ester. Kinnisvara väärtust vähendavad kahjulikud tingimused Eesti näitel. (juh. K. Sahk)

Kirsimäe, Annika. Kinnisvaratehingute vormistamise nõuded ja tehinguga seotud kulude arvestus. (juh. M. Rahnu)

Koha, Taavi. Kinnisvaraarenduse seotus detailplaneerimise ja ehituskorralduse protsessiga. (juh. K. Sahk)

Kustjakov,a Jana. Uute korterelamute arenduse perspektiivid Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Lepp, Sergei. Uute korterelamute arendus ja perspektiivid Tartus. (juh. M. Kaing)

Morozova, Natalja. Korteri hinna muutumise analüüs ja prognoosimise võimalused. (juh. S. Maasikamäe)

Mõttus, Märt. Munitsipaalkinnisvara piirkonna arengu mõjutajana. (juh. K. Sahk)

Ostrat, Kairi. Võrdlusmeetodi rakendamine kinnisvara hindamisel (BRC Kinnisvara näitel). (juh. K. Sahk)

Paas, Annika. Detailplaneeringute analüüs Tartu linna näitel. (juh. L. Lihtmaa)

Piunov, Piret. Elamurajoonide arendus Tartus ja selle lähiümbruses. (juh. M. Kaing)

Rüütel Natalja. Korteriühistute haldamine Tartu korteriühistute näitel. (juh. M. Kaing)

Sammas Maris. Kinnisvaramaakleri roll kinnisvaraturul. (juh. M. Kaing)

Soodla Kerti. Võrdlusmeetodi kasutamine kinnisvara hindamisel (AS Vestman Kinnisvara baasil). (juh. K. Sahk)

Suu Lauri. Natura 2000 ja selle mõjutused kinnisvara arendusele. (juh. K. Sepp,)

Vesi Maarja. Omandireformiga kaasnenud sundüürnike probleemid Tartu linna näitel. (juh. K. Sahk)

Ehamaa, Alvar. Kinnisvara arendamine Saadjärve lähiümbruses. (juh. M. Kaing)

Gansen, Kairi. Kinnisvara korrashoid ja perspektiivid Türil OÜ Türi elamu näitel. (juh. M. Kaing)

Kruuse, Ester. Korterituru areng Tallinna kesklinnas ja uute kortermajade arendamine Brookusmäe kinnistu näitel. (juh. M. Kõiv)

Kõo, Andrus. Madsa puhkeküla arendamine Otepää vallas Arula külas. (juh. M. Kaing)

Padar, Heidi. Uute kortermajade arendusprojektide analüüs ja perspektiivid Tartu linnas. (juh. M. Kaing)

Puna, Meljo. Valga linna koolide haldamise analüüs. (juh. M. Kaing)

Pulk, Rain. Väikeelamumaa arendamine Audru vallas Papsaare külas Meremetsa elamupiirkonna arenduse näitel. (juh. M. Kaing)

Rebane, Ingrid. Äriotstarbelise kinnisvara analüüs ja perspektiivid Rakvere linnas. (juh. M. Kaing)

Rebane, Raigo. Maa kui kinnisvara kasutamise analüüs Vinni vallas läbi maareformide endise Rägavere mõisa maa-ala näitel. (juh. M. Kaing)

Seerman, Michale. Kinnisvaraarendus ja selle võimalused Viljandi linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tormis, Priit. Mereäärsete maade areng Läänemaal Ridala valla näitel. (juh. M. Kaing)

Tarkus, Helen. Kinnisvara haldamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses. (juh. M. Kaing)

 

Maakorraldus

Kiveste, Raiko. Võrumaa omavalitsuste munitsipaalmaa analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Kolberg, Hasse. Rakvere linna detailplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Lillemäe, Kert. Detailplaneering. Erinevate osapoolte õigused ja vabadused planeerimisprotsessis osalemiseks. Eestis toimunud kohtuvaidlused detailplaneeringute osas. (juh. M. Rahnu)

Mõistus, Tõnis. Kinnisvara arendusprojektide tõrked ja nende põhjused. (juh. S. Maasikamäe)


 

2004

Geodeesia

Antson, Kristiina. Ülevaade digitaalfotogramm-meetriast. (juh. J. Randjärv)

Kajak, Taivi. Satelliitpildid, nende kasutamine ja täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Klaus, Jaanus. Maakoore vertikaalsete liikumiste kaartide võrdlus. (juh. T. Kall)

Koit, Alar. Pindade jagamise programm. (juh. A. Tamm)

Obuhova, Tatjana. Tasandamisest tingitud moonutused reeperite kõrgustes Eestis. (juh. T. Kall)

Ostrovskaja, Jekaterina. Mudeli Est-Geoid2003 kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Parol, Aare. Eesti põhikaardi väli- ja digitaalkaardistuse kvaliteet aastate 2001 ja 2002 lõikes põhinedes ühel kaardistusettevõttel. (juh. K. Mõisja)

Pertmann, Jüri Aleksander. Geodeetilise mõõdistusvõrgu koostasandus programmiga GEO 2003. (juh. H. Jürgenson)

Tenson, Ivar. Pärnu ranna kõrgusmudeli loomine kasutades RTK GPS tehnoloogiat. (juh. A. Liibusk)

Türk, Kristina. Globaalsed geoidi mudelid satelliitmissioonidest CHAMP ja GRACE. (juh. H. Jürgenson)

 

Kinnisvaraplaneerimine

Antonova, Jevgenia. Eesti suuremate linnade kinnisvaraturu analüüs aastatel 1999-2003. (juh. M. Kaing)

Einla, Maret. Kinnisvara arendusvõimalused Rõuge valla näitel. (juh. F. Virma)

Ilisson, Karin. Korterituru analüüs aastatel 1998-2003 ja perspektiivid Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Jeedas, Marju. Kaubanduskeskuste areng ja perspektiivid Tartu linnas. (juh. E. Elbrecht, K. Sahk)

Jefimova, Ljudmila. Kinnisvara hindamine ja kinnisvaraturu potentsiaalid Narvas. (juh. M. Kaing)

Joost, Kertu. Maa või kinnisvara maksustamine Eesti Vabariigis. (juh. V. Aasmäe)

Kallas, Liisa. Kaitseala piiresse ulatuva kinnisasja vahetamine ja vahetusmaa vajadus Soomaa Rahvuspargi näitel. (juh. E. Mugu)

Kangur, Meret. Tallinna kaubanduskeskuste analüüs ja perspektiivid. (juh. A. Tomson)

Kangur, Raili. Hoonestamata elamumaa arendamine Haabersti linnaosas Pikaliiva II näitel. (juh. M. Kaing)

Kare, Katrin. Korteriturg Tartus aastatel 1999-2004. (juh. M. Kaing)

Kolomeitseva, Oksana. Eluasemelaenu õiguslik ja majanduslik analüüs Tartu korterituru näitel. (juh. M. Kaing)

Kulland, Annely. Elamukruntide arendusprojektide analüüs Tartu linna lähiümbruse valdades. (juh. E. Elbrecht,)

Kuusik, Ailen. Kinnisvaraturu analüüs ja arendusvõimalused Võru linna näitel. (juh. M. Kaing)

Kõivupuu, Kadri; Sirk, Rain. Korterelamute tehnilise seisundi hindamine ja renoveerimise mõju korteri turuväärtusele Tartu linna Anne elamurajooni näitel. (juh. T. Keskküla, M. Kaing)

Mets, Maarja. Kaubanduspindade turuanalüüs (Tallinna näitel). (juh. K. Sahk,)

Murumaa, Eve. Türi valla maatulundusmaa killustatus. (juh. S. Maasikamäe)

Mägi, Agne. Haldusteenuse pakkumise perspektiiv Eesti linnades. (juh. M. Kaing)

Männason, Marek. Hotellipindade turuanalüüs Tartumaal. (juh. K. Sahk)

Organova, Alla. Eluasemelaenu turu analüüs Eesti kommertspankade baasil aastatel 1998-2003. (juh. K. Kask)

Perner, Kairit. Kinnisvara perioodiline maksustamine: Eesti ja teiste arenenud riikide võrdlevanalüüs. (juh. K. Kask)

Petrova, Margit. Erialase kõrghariduse harmoniseerumine kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni nõuetega. (juh. K. Sahk)

Preema, Riina; Pärn, Piret. Hoonestamata elamumaa kruntide asukoha ja suuruse mõju maa hinnale Harku ja Viimsi valla näitel. (juh. M. Kaing)

Pärnapuu, Riivo. Lähenemised kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 juurutamisele kinnisvara hindamisteenuse osas. (juh. K. Sahk)

Rattasepp, Mikk; Vender, Priit. Elamispindade arendamise tingimused (Tartu linna näitel). (juh. E. Vigel)

Reimand, Heilin. Kinnisvara hindamisteenuse areng Eestis. (juh. K. Sahk)

Rännik, Aivar. Maa hindamise analüüs ja kinnisvara arenduse perspektiivid Elva linnas. (juh. M. Kaing)

Salmann, Eero. Õigustatud subjektide kindlaksmääramine ning õigusvastaselt võõrandatud varade ja maade tagastamine omandi- ja maareformi käigus. (juh. F. Virma)

Tammekivi, Crisly. Kinnisvaraarenduse teoreetilised alused ja uued korterelamud ning nende perspektiiv Tallinnas. (juh. M. Kaing)

Tsõbulko, Aleksandr. Arestitud kinnisvara väärtuse hindamine selle müügiks täitemenetluses (vene keeles). (juh. K. Sahk)

Viilik, Katri. Pärnu eluasemeturu analüüs ja perspektiivid. (juh. M. Kaing)

Vuks, Liisa. Eluasemelaenud elamuturu elementidena Eestis. (juh. K. Sahk)

Väljaots, Kristi. Elamufondi haldamine ja selle perspektiivid Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Aas, Heda. Kaitseväe harjutusväljade maakasutuse formeerimine. (juh. S. Maasikamäe)

Fuks, Vahur. Nõukogude Armee maakasutus ja selle mõju maa väärtusele. (juh. S. Maasikamäe)

Hallik, Anne. Narva vanalinna areng läbi aja. (juh. F. Virma)

Kuningas, Toomas. Kaitseliidu kinnisvaralise tegevusega seonduvad probleemid, põhjused ja lahendused. (juh. B. Leesik)

Lainjärv, Helen. Maa korraline hindamine ja maksustamine Viimsi vallas. (juh. M. Kaing)

Linde, Jüri. Pöide valla arengukava ja üldplaneeringu ettevalmistustööd. (juh. S. Maasikamäe)

Luther, Sirje. Hoonestusõigus ja selle rakendamise võimalusi Eestis. (juh. M. Kaing)

Maripuu, Heli. Riigimaa hüpoteegiga erastamine Pärnu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Pajupuu, Eneli. Kinnisvara jagamise registreerimine riigi põhiregistrites. (juh. A. Valvas)

Punamäe, Hillar. Informatsiooni nappus Eesti kinnisvaraturul metsakinnisvara näitel. (juh. S. Maasikamäe,)

Pärna, Danilla. Kinnisvara-keskkonna korrashoiu analüüs Tallinna Pedagoogikaülikooli näitel. (juh. M. Kaing)

Raie, Kristiina. Kinnisvaraarenduse erinevused tihe- ja hajaasustuses. (juh. S. Maasikamäe)

 

Maakorraldus

Karvak, Margus. Maareform ja selle lõpetamise probleemid Tõlliste vallas. (juh. F. Virma)

Kaska, Kadri. Sänna-Pärlijõe väärtusliku maastiku ala maakasutuse uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Liblik, Maie. AS-i Hareto Põld Võnnu vallas asuva maakasutuse iseloomustus. (juh. F. Virma,)

Palm, Liis. Põlva valla teedevõrgu uurimine maakorralduslikust aspektist. (juh. S. Maasikamäe)

Rautsik, Krista. Maakatastri seisund ja ta rakendamise probleemid Jõgeva maakonnas. (juh. F. Virma)

Saal, Helen. Kaitseala piiresse ulatuvate kinnisasjade vahetamine ja vahetusmaa vajadus Haanja looduspargi näitel. (juh. E. Mugu)

Savisikk, Mati. Taasmoodustatud talude maakasutuspuudused Mäksa vallas. (juh. F. Virma)

Sikk, Ene. Detailplaneeringute koostamise alused, erinevused ja tulemused läbi aegade (Tartu linna detailplaneeringute näidetel). (juh. F. Virma)

Tšornaja, Aljona. Mikitamäe valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2003

Geodeesia

Kaju, Argo. Voldemar Maasiku regionaalmõõdistuse andmete kontroll. (juh. H. Jürgenson)

Kõrgvee, Urmas. Vanade gravimeetriliste kaartide transformeerimine IGSN71 süsteemi. (juh. H. Jürgenson)

Morozova, Natalja. Kõrgussüsteemide N60 ja BK77 võrdlus. (juh. H. Jürgenson)

Rebane, Kaili; Tarkmeel, Liina. Geoidi mudeli Est-Geoid2003 täpsustamine ja kontrollimine. (juh. H. Jürgenson)

Salu, Eva. Perspektiivse transformeeritud digitaalfoto täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Sõber, Arpo. RTK täpsus ja efektiivsus kaugel baasjaamast. (juh. )

 

Kinnisvaraplaneerimine

Aare, Taavi. Kinnisvaraga seotud riskide olemus, hindamine ja juhtimine (AS Erahariduskeskus näitel). (juh. K. Õunapuu)

Eerik, Ülleke. Hoonestamata elamumaa arendamine (Haapsalus, Bürgermeistri holmi elamukruntide arenduse näitel). (juh. M. Kaing)

Juhkason, Liilia. Maapoliitika mõju maa hinnale Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Järv, Esta. Sundvõõrandamise võimalikkusest Eestis. (juh. E. Mugu)

Kahre, Kristian. Tartu eluasemeturg. (juh. E. Elbrecht,)

Karro, Meelis. Elamuturu arendus Eestis, suunitlusega Tartus (renoveerimine Kroonuaia 35 ja 37 näitel). (juh. M. Kaing)

Kippar, Hendrik. Uute elamurajoonide ja korterite turg Tallinnas. (juh. A. Teder)

Klaassen, Indrek. Kinnisvara hindamine tulumeetodil kaubanduskeskuse "A" näitel. (juh. K. Kask)

Koemets, Epp. Kitsenduste mõju kinnisomandi turuväärtusele metsakinnistute näitel. (juh. P. Kaimre)

Konks, Liia. Kinnisvara haldamine ja selle analüüs Eesti Energia ASi kinnstutest Kagupiirkonnas. (juh. I. Barkala,)

Laansoo, Enn. Riigiasutuste valduses olevate kinnisvarade kasutuse analüüs Ida-Virumaa näitel. (juh. M. Kaing)

Länik, Maile. Kinnisvara haldamine Tartu Ülikoolis Biomeedikumi näitel. (juh. M. Kaing)

Moisa, Merili. Äärelinna uute korterelamute hinna ja vajaduse analüüs Tallinna näitel. (juh. M. Kaing)

Morozov, Kerli; Tamm, Terri. Maa müük välismaalastele. (juh. M. Kaing)

Mägi, Kristel. Kinnisvara kitsendused ja nende mõju kinnisvara hinnale (Tartus Karlova linnaosa näitel). (juh. M. Kaing)

Mägi, Külli. Väikeelamu arendusprojektid ja nende perspektiiv Tallinnas ning Harjumaal. (juh. M. Kaing)

Männiste, Eva. Kasvava metsa väärtuse hindamine. (juh. M. Vaus)

Mõts, Liina. Maa korraline hindamine Tartumaa valdades ja selle analüüs. (juh. F. Virma)

Nurmine, Marti. Korteriühistute mõju eluaseme turuväärtusele läbi haldamise korralduse (Tartu linna näitel). (juh. K. Sahk)

Olli, Merily. Üldplaneeringu realiseerimine detailplaneeringute kaudu Tartu näitel. (juh. L. Lihtmaa,)

Panifilov, Ele. Maa korraliste hindamiste tulemused ja tehinguhindade analüüs Valga maakonnas. (juh. M. Kaing)

Piirak, Helena. Korterelamute ehituse perspektiiv aastani 2010. (juh. M. Kaing)

Raave, Solveig. Majandus- ja kinnisvaraturutsüklid. (juh. K. Sahk)

Salei, Lea. Metsakinnistute turuväärtus. (juh. M. Vaus)

Sermandi, Reet; Soomets, Kristjan. Kinnisvaraalane teave ja infosüsteemid. (juh. S. Maasikamäe)

Suits, Triinu. Kinnisvara haldamis- ja hooldusteenuste turg Viljandis. (juh. M. Kaing)

Tamm, Klaari. Munitsipaalkinnisvara kasutusvõimalused Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Teesalu, Kairi. Väikeelamumaa turg Lääne-Virumaal 1997-2001. (juh. M. Kaing)

Tiits, Tanel. Riik kinnisvara omanikuna ja Riigi Kinnisvara AS riigi kinnisvara omanikuna. (juh. M. Kaing)

Timm, Jana. Siseveekogude mõju kinnisvara hinnale Otepää valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kõmmus, Silvi. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute maakasutuspuudused Saarde vallas. (juh. F. Virma)

 

Maakorraldus

Leskova, Kairi. Tartu linna elamufondi situatsioon ja selle tulevik. (juh. K. Sahk)

Mõttus, Ergo. Kinnisvara hindamine tulumeetodil. Erinevused praktikas ja teoorias. (juh. K. Sahk)

Namsing, Mart. Kinnisvara oluliste osade (komponentide) turuväärtuse määramine ja nende väärtuste vahelised (funktsionaalsed) seosed (Tartu linna näitel) põhjal. (juh. R. Sulp)

Pungar, Anti. Kinnisvara sundvõõrandamise probleemid Tallinna-Tartu maantee laindamisel. (juh. M. Kaing)

Sippo, Irina. Rõngu valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Suvi, Reelika. Maasuhete ja maakasutuse areng Palamuse vallas. (juh. F. Virma)

Tiimann, Tauno. Luunja valla maatulundusmaa kinnistute ruumiliste omaduste uurimine. (juh. S. Maasikamäe)

Tamme, Kaarel. Väätsa ja Türi valla maatulundusmaa ruumilised omadused ja maa kasutamine. (juh. S. Maasikamäe)


 

2002

Maamõõtmine

Aro, Meelis. Mikitamäe valla maa kui kinnisvara kasutamine. (juh. M. Kaing)

Kaart, Siivi. Valga maakonna maa korralise hindamise ja müügihindade võrdlus valdade lõikes. (juh. M. Kaing)

Kargaja, Ave; Melnikova, Ina. Satelliitpiltide tootmine ja kasutamine. (juh. N. Liba)

Laas, Marko. Ehitusgeodeetilised tööd ehitusplatsidel. (juh. E. Ilves)

Leenurm, Vahur. Ettevalmistustööd Emmaste valla arengukava ja üldplaneeringu koostamiseks. (juh. S. Maasikamäe)

Lill, Jaanis. Maamõõtmise kvaliteedijuhtimissüsteem. (juh. J. Randjärv)

Perv, Marko. Kohaliku omavalitsuse maapoliitika Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Peterson, Pille Tenson, Külli. GPS-nivelleerimine Eesti geoidi mudeli täpsustamiseks. (juh. H. Jürgenson)

Rahu, Kristi. Digitaalse ortofotokaardi 1:10 000 geomeetriline täpsus ja täpsuse analüüs. (juh. N. Liba)

Sepp, Bruno. GPS-tehnoloogia kasutamine geodeetilistel töödel. (juh. J. Randjärv)

Taaber, Taimar. Võru linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine. (juh. J. Randjärv)

Toots, Jaanus. Eesti digitaalse põhikaardi kasutusjuhendi väljatöötamine. (juh. J. Randjärv)

Turk, Märt. Kuressaare linna kohaliku põhivõrgu rekonstrueerimise projekt. (juh. J. Randjärv)

Viileberg, Sven. EUREF ja Eesti. (juh. T. Kall)


 

2001

Maamõõtmine

Aru, Lauri. Geodeetilise otse- ja vastuülesande analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Elbrecht, Eduard. Tehingu registrid ja nende rakendamine kinnisvara hindamisel. (juh. H. Elmet)

Ermel, Margus. Tartu linna elamumaa maksustamishinna määramine. (juh. H. Elmet)

Järvet, Mart. Maareform Torgu vallas. (juh. F. Virma)

Jürgenson, Janika. Maakorralduskava juriidilised ja finantsilised alused Jõgeva valla Jõgeva maakorralduspiirkonnas. (juh. M. Kaing)

Kallion, Reiko. Põllumajandusmaade hindamine Ülenurme vallas. (juh. H. Elmet)

Krasilnikov, Martin. Suuna parand Lamberti koonilises projektsioonis Eesti alal. (juh. H. Jürgenson)

Kreela, Ülar; Liibusk, Aive. GPS püsijaamade võrgu rajamine Eestisse. (juh. T. Kall)

Kriisa, Marge Virk, Merli. Territooriumi organiseerimise probleemid seoses haldusreformiga Põlva maakonna näitel. (juh. S. Maasikamäe)

Kutsar, Kristjan. Maakataster Põlva maakonnas. (juh. F. Virma)

Laksberg, Gert. Põlva valla Himmaste küla maade ümberkruntimiskava. (juh. F. Virma)

Laukse, Andres. Teede oamndiõiguse probleemide analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Liiva, Rein. Põllumajanduslike maade hindamine Tõlliste vallas. (juh. H. Elmet)

Masing, Juhan. Kaardid Internetis. (juh. J. Lankots)

Mehilane, Rivo. Digitaalse ortofoto kaardi 1:10 000 valmistamise tehnoloogia Eesti Kaardikeskuses. (juh. N. Liba)

Miil, Lembit. Vaivara valla Kudruküla piirkonna maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Mäemees, Kati. Maareformi kulgemine Karksi vallas ja ülevaade haldusreformi käigust Viljandi maakonnas. (juh. M. Kaing)

Noorak, Erki. Gravimeetrilised mõõtmised Võrtsjärvel. (juh. H. Jürgenson)

Orlov, Christian. Tartu linna 1 järgu polügonomeetria võrgu tasandamine L-Est 92 süsteemis. (juh. T. Kall)

Pajula, Andrus. Maa riigi omandisse jätmine Järva ja Põlva maakondade näitel. (juh. M. Kaing)

Paabo, Taivo. Magnetilise deklinatsiooni määramine Tartu piirkonnas. (juh. A. Tamm)

Proovel, Karin. Eesti Põllumajandusülikooli kinnistute moodustamine ja nende kasutamise võimalused. (juh. M. Kaing)

Puusepp, Sirle. Hoonestusõiguse seadmisest maareformi ajal. (juh. E. Mugu)

Ratnik, Kristiina. Maareformi keerdkäigud Sauga valla Pulli küla näitel. (juh. F. Virma)

Rego, Margit. Maareform Väike-Maarja vallas. (juh. F. Virma)

Saarm, Freddy. Põllumajandusmaade kasutamise analüüs Ülenurme vallas. (juh. S. Maasikamäe)

Teder, Katrin. Tartu maakonna Tähtvere valla Palsa kinnistu detailplaneering. (juh. R. Kurss)

Telling, Viljar. Programm GEO analüüs. (juh. H. Jürgenson)

Kask, Triin. Maa riigi omandisse jätmine Tartu maakonna näitel. (juh. M. Kaing)

Peetsu, Joel. Maasuhete ja maareformi areng Hummuli valla näitel. (juh. F. Virma)

Pullmann, Priit. Antsla valla Tsooru küla tiheasustusega ala planeering. (juh. M. Kaing)

Rea, Jaan. Maareform Pärnu maakonna Tõstamaa vallas. (juh. F. Virma)

Rohejärv, Kristian. Mareform Järva maakonna Paide vallas. (juh. F. Virma)

Viska, Viljar. Maareform Rapla maakonna Märjamaa vallas. (juh. F. Virma)


 

2000

Maamõõtmine

Allas, Anti. Maakonna- ja üldplaneeringute analüüs. (juh. S. Maasikamäe)

Arnek, Virgo. Olemasolevate garaazilinnakute kruntimiskava koostamine maareformi läbiviimiseks Tartu linna Jaamamõisa garaazilinnakute näitel. (juh. M. Kaing)

Dovnar, Tanel. Maamõõdualased tarvikud programmile MicroStation (juh. A. Tamm)

Gross, Kristjan. Omandi maksustamine. (juh. H. Elmet)

Ilves, Ahto. Maareform Põlva maakonna Kõlleste vallas. (juh. S. Maasikamäe)

Ilves, Eiki. Kaugseire kasutamine maakorralduses. (juh. F. Virma)

Kabanen, Mattiko. Geodeetilise mõõdistamisvõrgu tasandustarkvara. (juh. H. Jürgenson)

Kiiver, Ever. Maareform Tartu maakonna Rõngu vallas (juh. F. Virma)

Kruusmaa, Tõnis. Riia ja Raja tänava vahelise ala detailplaneering (juh. R. Kurss)

Krünvald, Rainer. Maareform Põlva vallas. (juh. F. Virma)

Lätt, Nele Sander, Janika. Tihendusvõrgu täpsuse hindamine.(Vastseliina ja Tartu objekti näitel). (juh. T. Kall)

Metspalu, Tormi. Teedevõrgu õiguslikud, tehnilised ja maakorralduslikud alused . (juh. M. Kaing)

Müür, Kalev. AS Eesti Raudtee maa erastamise korraldamine Valga- ja Võrumaal. (juh. F. Virma)

Pussak, Merle. Maareformi seis ja perspektiivid Valga maakonnas. (juh. F. Virma)

Põder, Vallo. Tõrva linna geodeetilise võrgu rekognostseerimine ja L-Est'92 süsteemi transformeerimine. (juh. N. Liba)

Päädam, Argo. Maareform Roosna-Alliku vallas. (juh. M. Kaing)

Saarma, Merje. Jõgeva maakonna Saare valla Voore-Maardla-Kallivere piirkonna maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Seeman, Andres. Linnamaade hindamine ja maksustamine Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tamm, Uku. Erinevate GPS vastuvõtjate ja mõõtmisviiside mõju mõõdistamisvõrgu punktide ja katastriüksuse piiripunktide koordineerimise täpsusele. (juh. T. Kall)

Tomson, Marika. Korteriomandi seadmine Tartu linna näitel. (juh. M. Kaing)

Tooming, Mait. Maareform Jõgeva maakonna Puurmani vallas. (juh. F. Virma)

Tõnisson, Mart. Tartu kohaliku geodeetilise süsteemi teisendamine riigi geodeetilisse süsteemi L-Est'92. (juh. J. Randjärv)

Unt, Riho. Maade hindamine ja maksustamine Karula vallas. (juh. H. Elmet)

Veermets, Taavi. Põhikaardi valmistamise tehnoloogia Eesti Kaardikeskuse tööde näitel. (juh. N. Liba)


 

1999

Maamõõtmine

Jakoby, Janek. Laheda valla Tilsi küla maakorraldusprojekt. (juh. F. Virma)

Kaareste, Andre. Kinnisomandi kitsendused ja nende rakendus maakorralduses Tabivere valla näitel. (juh. M. Kaing)

Kala, Kati. Maareform Valga maakonna Sangaste vallas. (juh. F. Virma)

Lihtmaa, Lauri. Valla arengu planeerimiseks vajalikud andmed ja informatsioon. (juh. S. Maasikamäe)

Luts, Lembitu. Maareform Viljandi maakonnas Kõo vallas. (juh. M. Kaing)

Meremäe, Rain. Maa kasutamise optimeerimise võimalused põllumajanduses. (juh. S. Maasikamäe)

Pallon, Alar. Maateabe levimise probleemid Tartu linna näitel. (juh. M. Rahnu)

Palumaa, Aivar. GPS/nivelleerimise täpsus. (juh. H. Jürgenson; T. Kall)

Reidolv, Alo. Maareform Taru maakonna Rõngu vallas. (juh. F. Virma)


 

1998

Maamõõtmine

Braun, Meelis. Valga maakonna maafond, selle kasutamistingimused ja maareformi seis. (juh. F. Virma)

Juss, Andres. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Rapla maakonnas (juh. M. Kaing)

Justus, Eve. Maa munitsipaliseerimine Tartu linnas (juh. M. Kaing; K. Kell)

Laos, Kullo. Järva maakonna Väätsa valla Lintsi piirkonna maakorraldusprojekt (juh. F. Virma)

Lensment, Indrek. Maareformi kulg Ida-Viru maakonna Mäetaguse vallas (juh. M. Kaing)

Mikk, Margus; Vendla, Anne. Paketi Map Info kasutamise võimalused maakonna ja valla maainfosüsteemi loomisel (juh. S. Maasikamäe)

Neeme, Mihkel. Endised talupiirid ja nende sobivus tänapäeva (juh. F. Virma)

Sarnik, Teet. Korteriomandi seadmine Tartu linna näitel (juh. M. Kaing)

Tamm, Uku. Maareformi käik ja probleemid Tartu maakonna Mäksa vallas (juh. S. Maasikamäe)

Vään, Janno. Võru maakonna Antsla valla geodeetilise mõõdistamisvõrgu projekt (juh. J. Randjärv)