Doktoritööd

Doktoritööd

 

2023

Marii Järve. Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use (Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused) (juh. E. Jürgenson ja A. Liibusk)

 

2017

Evelin Jürgenson. Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional Arrangement, Speed of Implementation and Land Plot Fragmentation (Maareformi elluviimine Eestis: institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus) (juh. S. Maasikamäe)

 

2016

Kall TarmoVertical crustal movements based on precise levellings in Estonia (Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel) (juh. J. Randjärv ja A. Liibusk)

 

2013

Liibusk, AiveRõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel. (juh. H. Jürgenson ja A. Ellmann)

 

2012

Vain, Ants. Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades. (juh. N. Liba ja K. Sepp)

 

2005

Liba, Natalja. Fotogramm-meetria alused. (juh. J. Randjärv)

 

2004

Jürgenson, Harli. Eesti täppisgeoidi arvutus. (juh. J. Randjärv)