Haja- ja tiheasutusega alade arendamine

Dr. Andreas Hendricksi ja dr. Markus Schafferti loengud geomaatika osakonnas

 

Eesti Maaülikooli geomaatika osakonda külastasid 4-7. aprillil 2017 dr. Andreas Hendricksi Münheni Militaarülikoolist (Universität der Bundeswehr) ja dr. Markus Schaffert Leibnizi-nimelisest Ülikoolist Hannoverist (Leibniz Universität Hannover). Külastuse käigus toimusid 3. ja 4. aprillil avalikud inglise keelsed loengud, mille teemaks oli maakorralduse ja GISi kasutamine haja- ja tiheasutusega alade arendamisel

Loengute info ja ettekanded

3. aprill 2017 – Ümberkruntimine ja muutused Saksamaa energia sektoris

 1. sessioon kell 12.15-13.45, ettekanded teeb Dr. Andreas Hendricks
  1. Maakorralduse organisatsiooniline korraldus: Actors in Land Management.
  2. Ümberkruntimine ja arendus: Land Consolidation and Land Development - More than Reorganizing Land Property.
  3. Muutused Saksamaa energia sektoris: Transition of Power Generation to Renewable Energies - New Challanges for Rural Land Management.
 2. sessioon kell 14.00-15.30, ettekanded teeb Dr. Markus Scaffert
  1. GIS ja ümberkruntimine: GIS and Land Consolidation: approaches and excamples from Germany.
  2. GIS’i kasutus energiasektoris hajaasustusega aladel: GIS for supporting the German Energy Turnaround in Rural Areas.    

 

4. aprill 2017 - Planeerimine ja planeeringud kasvupotentsiaaliga aladel ja kahanevatel aladel

 1. sessioon kell 12.15-13.45, ettekande teeb Dr. Andreas Hendricks
  1. Saksamaa planeerimise süsteem: German Planning System.
  2. Omandiõiguste ümberkorraldamine: Reallocation of Property Rights.
  3. Lepingud tiheasustustega aladel:  Urban Contracts following The German National Building Law; Urban Contracts Workflow.  kulude jagamise kokkulepped kohaliku omavalitsuse ja arendaja vahel uute piirkondade arendamisel.
 2. sessioon kell 14.00-15.30, ettekanded teevad Dr. Andreas Hendricks ja Dr. Markus Scaffert
  1. Linnapiirkonna ümberplaneerimine, planeerimine kahanevates piirkondades: Urban Redevelopment East: A Programme to Handle the Problems in Shrinking Cities.
  2. GISi kasutus kahaneva rahvastikuga asulate arendamisel: Consequences of demographic change on rural settlement structures - example "empti residential houses".

 

Dr. Andreas Hendriks lõpetas 1995. aastal Karlsruhe Ülikoolis geodeesia eriala. Aastatel 1995-1999 töötas ta Karlsruhe maamõõdu ametis, kus tema peamisteks tegevusvaldkondadeks olid maakorraldus, kataster ja kinnisvara hindamine. 1999. aastast suundus dr. Andreas Hendricks tööle Stuttgardi  ülikooli. Hiljem on ta töötanud Dramstadti, Buenos Airesi ülikoolides ja Neubrandenburgi  rakenduskõrgkoolis. Aastast 2012 töötab dr. Andreas Hendricks Münheni Militaarülikoolis, kus ta tegeleb maakorralduse ja kinnisvara hindamise küsimustega. Dr. Andreas Hendriks on pidanud 2015. aastal loenguid Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas ja Maa-ametis (Tallinnas). 

 

Dr Markus Schaffert on lõpetanud 2004. a Heidelbergi Ülikoolis geograafia eriala ja aastal 2011 kaitses doktorikraadi Dramstadti Tehnika Ülikoolis geodeesia erialal. Peale sead töötas ta Integraph SG&Is, kus tegeles INSPIRE küsimustega. Rakendusliku geoinformaatika ja ruumiliste analüüside instituudis (AGIRA) töötas ta osakonna juhatajana ning samal ajal nooremteadurina Anhalti rakenduskõrgkoolis geoinformaatika ja maamõõdu instituudis. Alates 2015. aastast on dr. Markus Schaffert postdoktorantuuris Leibnizi-nimelises Ülikoolis Hannoveris geodeesia Instituudis, kus ta tegeleb säästliku arengu küsimustega tihe- ja hajaasutusega aladel ning GISi ja ruumiliste andmete kasutamisega planeerimises.