Dr. Andreas Hendricksi loengud 2015

Eesti Maaülikooli Geomaatika osakonda külastas 18.05 - 22.05.2015 Müncheni Militaarülikooli õppejõud dr. Andreas Hendricks, kellel on pikaajalised rahvusvahelised kogemused maakorralduses, kinnisvara hindamises ja katastrisüsteemide valdkonnas

13:55 01.06.2015

Dr Hendricksi külaskäik Eestisse sai teoks õppejõudude ja üliõpilaste vahetust toetava Erasmus+ programmi raames Eesti Maaülikooli ning Müncheni Militaarülikooli vahel sõlmitud koostöölepingu alusel. Selle kohaselt pidas geomaatika osakonna lektor Evelin Jürgenson 10.04 - 11.04.2015 loenguid Müncheni Militaarülikoolis ja dr. Hendricks 18.05.2015 Maa-ametis Tallinnas ja 19.05-20.05.2015 Eesti Maaülikoolis Geomaatika osakonnas Tartus.

Dr Andreas Hendricks lõpetas 1995. a Karlsruhe Ülikoolis geodeesia eriala. Aastatel 1995-1999 töötas ta Karlsruhe maamõõdu ametis, kus tema peamisteks tegevusvaldkondadeks olid maakorraldus, kataster ja kinnisvara hindamine. 1999. aastal suundus Dr Hendricks teadustööle: esmalt Stuttgarti Ülikooli, seejärel 2001 Dramstadti Ülikooli, 2007 Buenos Airesi Ülikooli ja 2010 Neubrandenburgi rakenduskõrgkooli. Alates 2012 töötab Dr Andreas Hendricks Müncheni Militaarülikoolis. Dr. Andreas Hendricksil on pikaajalised rahvusvahelised kogemused maakorralduses, kinnisvara hindamises ja katastrisüsteemide valdkonnas.

Loengus, mis toimus 19.05.2015, käsitles dr. Hendricks kolme teemat. Esimeses ettekandes tutvustas ta Saksamaa (Baieri Liiduvabariigi) maakorralduse organisatsioonilist korraldust, teises käsitles Saksamaa planeerimissüsteemi ja kolmandas andis ülevaate ümberkruntimise kasutamisest Saksamaal. Ettekannete failid asuvad siin:
1. ettekanne - Saksamaa maakorralduse organisatsiooniline korraldus,
2. ettekanne - Saksamaa planeerimissüsteem,
3. ettekanne - Ümberkruntimise kasutamisest Saksamaal.

Loengus, mis toimus 20.05.2015, peatus dr. Hendricks linnaliste aladega seotud teemadel. Esimeses ettekandes andis ta ülevaate tiheasutusega aladel kinnisvara õiguste ümberjaotamisest, kus üheks osaks oli ka ümberkruntimine tiheasustusega aladel. Teises ettekandes tutvustas dr. Hendricks lepingute sõlmimise protsessi Saksamaa ehitusseaduse alusel tiheasutustega alade arendamisel. Kolmandas ettekandes käsitles ta väheneva rahvastikuga linnade ümberplaneerimist Saksamaal. Ettekannete failid asuvad siin:
1. ettekanne - Tiheasutusega aladel kinnisvara õiguste ümberjaotamisest Saksamaal,
2. ettekanne - Lepingute sõlmimise protsess Saksamaa ehitusseaduse alusel tiheasutustega alade arendamisel,
3. ettekanne - Väheneva rahvastikuga linnade ümberplaneerimisest Saksamaal.