Loengud: Hans Mattsson

LOENGUD: HANS MATTSSON

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli külastab 4.12.2018-6.12.2018 Prof. Hans Mattsson Strockholmi Kuninglikust Tehnoloogia Instituudist (KTH). Prof. Hans Mattssoni külastus toimub Eesti Maaülikooli ASTRA projekti väärtusahelapõhine biomajandus raames. Professor Hans Mattsson on Eesti Maaülikooli audoktor aastast 2001. Külastuse käigus toimuvad loengud kinnisvara, omandiõiguste ja maakasutuse teemadel. Loengud on avalikud.

 

Loengud toimuvad järgmistel aegadel ja teemadel:

 

04.12 kell 16.00-17.00  Kinnisvara ja omandiõiguse areng
05.12 kell 10.15-12.00  Kinnisvara ja õigused kinnisvarale (kasutusõigused, servituudid, hüpoteegid)
06.12 kell 14.15-16.00  Maakasutusõiguste muutmine (sh planeerimine), taristu rajamine ja selle kulude katmine

 

Loengud on inglise keeles ja toimuvad ruumis 2A13, Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), Tartu

Paremaks korraldamiseks palume oma tulekust teada anda hiljemalt  3. detsembril e-maili geo@emu.ee kaudu. 

Täpsemat infot loengute kohta saab Evelin Jürgensonilt e-aadressil evelin.jyrgenson@emu.ee