Maakataster, kinnisvara õigused ja korraldus

Loengud maakatastrist ja selle seostest kinnisvara õiguste kaitse ja kinnisvara korraldusega

Oktoobri lõpus külastavad Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli dr. Juhana Hiironen Aalto Ülikoolist ja Prof. Velta Parsova Läti Põllumajandusülikoolist. Külastus toimub Eesti Maaülikooli ASTRA projekti väärtusahelapõhine biomajandus raames. Külastuse käigus toimuvad 26. oktoobril avalikud loengud kell 12.15-16.00 maakatastrist ja selle seostest kinnisvara õiguste kaitse ja kinnisvara korraldusega. Loengud toimuvad ruumis 2B5, Kreutzwaldi 5, Tartu ja need on inglise keeles. Paremaks korraldamiseks andke palun oma tulekust teada 25. oktoobriks 2017 meiliaadressil geo@emu.ee. Täpsemat infot loengute kohta saate Evelin Jürgensonilt (evelin.jyrgenson@emu.ee). 

 

Loengute ajakava

12:15–13:45

Cadastral systems and property rights in an international context (Dr. Juhana Hiironen)

  • Real properties as bundle of rights
  • Land policies and cadastral systems in an international context
  • Theories and studies on property rights and economic development
14:00–15:30 The role of cadastre in real property management in Latvia (Prof. Velta Parsova )
15:30–16:00 Discussion