Bakalaureusetööde teemad

Teemad on grupeeritud juhendajate kaupa

Aive Liibusk


Teema: Erinevate GNSS püsijaamade võrkude täpsushinnang. Eesmärgiks on võrrelda RTK GNSS mõõtmistega punkti koordinaatide määramise täpsust kasutades erinevaid püsijaamade võrke. Töö käigus tuleb teostada RTK GNSS mõõtmised tuginedes erinevatele Eestis töötavatele GNSS püsijaamade võrkudele.

Harli Jürgenson


Teema: Geoidi mudeli kontrollmõõtmised GNSS meetodi ja nivelleerimisega. Töö eesmärk on välja selgitada geoidi mudeli piirkondlik täpsus. Selleks kasutatakse olemasolevaid ja uusi GNSS/nivelleerimispunkte. Töö käigus tuleb mõõta ise ka mõned kontrollpunktid ja teha vastavad võrdlusanalüüsid.

Natalja Liba


Teema: Terrestrilise (maapealse) laserskaneerimise võimalustest

Teema: Digitaalse ortofoto kvaliteedi hindamise võimalustest Eestis. Töös analüüsitakse varem tehtud tööd antud tematikal.

Teema: Mehitamata õhusõidukite kasutamine fotogramm-meetrias

Teema: Kaasaegne pildistamistehnika- fotogramm-meetrias

Tarmo Kall


Üldised teemad:

Teema: GNSS-püsijaamade andmetöötluse ja/või koordinaatide aegrea analüüsiga seotud teemad.

Teema: Geodeetiliste võrkude rajamise-, rekonstrueerimise- ja andmetöötlusega seotud teemad.

Teema: Koordinaat- ja referentssüsteemidega seotud teemad.

Teema: Maapinna ja/või ehitiste deformatsioonide uurimisega seotud teemad (mõõtmised tahhümeetrilisel-, laserskaneerimise-, GNSS- või nivelleerimise meetodil).

Konkreetne teema:

Teema: N linna/asula vanalt kõrgussüsteemilt BK77 uuele kõrgussüsteemile EH2000 ülemineku mudelpinna verifitseerimine.

Jüri Randjärv


Teema: N asula kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimise projekt. Olemasoleva geodeetilise võrgu olukorra analüüs. Maa-ameti juhend kaasaegse geodeetilise võrgu rajamise nõuetega. Tänapäevased geodeetilise võrgu rajamise tehnoloogiad ja instrumendid. Geodeetiliste punktide tähistamine ja kindlustamine maastikul. N asula kohaliku geodeetilise võrgu mõõtmine ja mõõtmistulemuste matemaatiline töötlemine.

Teema: Maaüksuse pindala määramise täpsuse sõltuvus piiripunktide asendi täpsusest. Maaüksuse üldpindala määramise erinevate viiside ülevaade. Piiripunktide koordinaatide määramise erinevad viisid ja täpsus. Maaüksuse üldpindala määramise tänapäevased nõuded lähtuvalt maakatastri seadusest.

Teema: Kohaliku geodeetilise võrgu ligipääsmatute orientiirpunktide asendi määramise täpsus. Kohaliku geodeetilise võrgu rajamise viiside täpsuse analüüs ja klassifikatsioon. Kohaliku geodeetilise võrgu sidumine riigi geodeetilise võrguga. Ligipääsmatute orientiirpunktide määramise viisid ja nende täpsus. Maa-ameti poolt kehtestatud juhendi nõuded kasutatavate instrumentide, mõõtmisviiside ja tööde täpsuse osas.

Teema: Trigonomeetrilise nivelleerimise kasutamise võimalustest kohaliku kõrgusvõrgu rajamisel. Kohaliku geodeetilise võrgu kõrgusliku sidumise viisid ja täpsusnõuded riikliku kõrgusvõrguga. Trigonomeetrilise nivelleerimise viiside ja mõõtmisvahendite ülevaade. Trigonomeetrilise nivelleerimise täpsust mõjutavad tegurid.

Teema: Mõõdistamise geodeetilise võrgu erinevate viisidega tasandamise analüüs. Mõõdistamise geodeetilise võrgu rajamise viiside ja mõõtmisvahendite ülevaade. Mõõdistamise geodeetilise võrgu rajamise skeemid. Mõõtmistulemuste matemaatilise töötlemise tehnoloogia. Erinevate tasandamisviiside ülevaade ja mõõtmistulemuste parandite arvutamine.