Koostöö ja partnerid

MTÜ KinnisvaraMagnaatidega, mille asutajateks on kinnisvara eriala vilistlased, toimuva koostöö suundadeks on praktiliste erialaste teadmiste viimine üliõpilasteni, erialaga seotud ürituste korraldamine. Koduleht: www.kvmagnaadid.ee


Eesti Maaülikooli Geomaatika osakond on partneriks Leonardo programmis, mille eesmärk on linna arengu planeerimise õpetamise süsteemi URBAX juurutamine Eestis. Tegemist on rollimängul põhineva ja planeerimist õpetava interaktiivse (arvuti ja erinevad grupid) meetodiga. Projekti koordinaator on Politecnico di Torino (Itaalia).
Vaata täpsemalt: www.polito.it/Urbax2


Tihe koostöö on olnud Maa-ametiga, kellega koos on arendatud erinevaid projekte fotogramm-meetria ja koordinaatsüsteemide alal. Samuti tehakse koostööd Soome Geodeesiainstituudiga, Helsinki Ülikooli maamõõdu osakonnaga ja Taani Kaardi- ning Katastriametiga (KMS). Meie õppejõud on korduvalt viibinud nimetatud asutustes täiendusel ja koostööprojektide arendamisel. Harli Jürgenson osaleb Euroopa ja Põhjamaade geoidi töögruppides. Uute tehnoloogiate uurimisel tehakse koostööd mitmete Eesti geodeesiafirmadega.


Info jagamiseks geomaatika osakonnas on avatud list geomak@lists.emu.ee. Selle eesmärgiks on vahetada infot õppejõudude, praeguste kui ka endiste õpilaste ning muidu huvitatud isikute vahel. Infot võib jagada vabalt mõlemapoolselt nii õppetöö, projektide, tööpakkumiste vms osas. Siiski selleks, et kirju saata ja saada, tuleb olla listi liige. Listiga saab liituda aadressil: https://lists.emu.ee/wws/lists.

 


Visual Paradigm offers Estonian University of Life Sciences VP-UML, BPVA, AG for educational use through the VP Academic Partner Program.