Uudised ja sündmused

Magistritööde kaitsmine 10.-11. juunil 2024

15:19 13.06.2024

 

Sellel aastal kaitses oma magistritöö 6 üliõpilast. 

 

Kinnisvara- ja maakorralduse valdkonnas kaitstud tööd:

Eva Meesak "Maakasutuse muutustega seotud mõistete käsitlus Eestis"

Birgit Trik "Kinnisvara- ja maakorralduse põhipädevuste kaardistamine"

Kristel Kütt "Lihtsate Maakorraldustoimingute õiguslike küsimuste analüüs Eesti kohtuotsuste näitel perioodil 2012-2023"

 

Geodeesia valdkonnas kaitstud tööd:

Sergei Jepifanov "Geodeetilise võrgu muutuste jälgimine perioodil 2022- 2024"

Karl-Clemet Krier "Kõrguslik täpsus mõõtmisel Trimble R780 GNSS seadmega Trimble VRS Now võrgus"

Boris Kudimov "Kohalike geodeetiliste ja kõrgusvõrkude kasutamine Narva linna mõõdistustööde näitel aastail 2021-2023"

 

Palju õnne ja edu edaspidiseks!

 

Kirjeldus puudub.

 

Bakalaureusetööde kaitsmine 3.-4. juunil 2024

16:24 07.06.2024

 

Kinnisvara- ja maakorralduse valdkonnas kaitstud tööd:

Irmeli Ossul "Aastatel 2012-2022 kehtestatud detailplaneeringute elluviimine Tartu linna lähiümbruses"

Maria Lušpajeva " Maa ostuõigusega omandamise võimalused Rail Baltic projekti näitel"

Sven Rico Sõlg "Linnavälistel aladel asuvatele eluhoonetega katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Triin Mägi "Rõuge valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile"

Joonas Roots "Haritava maa, metsamaa ja loodusliku rohumaa potentsiaalne muutumine ehitusmaaks vastavalt Tartu valla kehtestatud üldplaneeringule"

Viktoria Bogatova "Maakasutuse küsimuste käsitlemine kliimateadlikkuse aspektist koolieelsetes lasteasutustes ja koolides"

Egert Tiidor "Investeerimisvõimalused Tartumaa elamispindade turul (korteriomandi põhine lähenemine)"

Alvar Halling "Ülevaade kinnisvarasse investeerimise võimalustest ja kinnisvara ümberpööramise protsessist"

 

Geodeesia valdkonnas kaitstud tööd:

Anet Kesküla, Gerli Kangur "Riigi geodeetilise põhivõrgu 2020. a GNSS kampaania andmetöötlus"

Kristina Limbach, Sandra Siinmaa "Mobiilse laserskaneerimise kasutamise võimalused teede seisundi hindamiseks Tallinna linna näitel"

Robyn Aidnik "LIDAR andmestiku täpsuse uuring paekiviastangutel Tallinna Pae pargi näitel"

Sofja Krivorukova "Eesti Energia teise päikesepargi alustarindi kõrgusmudeli valideerimine RTK GNSS meetodil"

Laura Vassiljev "Mehitamata õhusõiduki kasutamine elektriõhuliinide mõõdistamiseks"

Jekaterina Tarassova "Naised Eesti geodeesias: ülevaade soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukorrast"

Triin Zupsman "Topo-geodeetiliste mõõdistustööde efektiivsuse ja täpsuse analüüs RTK-GNSS ja tahhümeetrilisel meetodil"

Joss-Reio Teral "RTK GNSS kõrguslik täpsus rasketes oludes seadmega Trimble R8s ja South V2"

Gerryt Teos "Reaalaja GNSS PPP-mõõtmiste täpsuse uuring Trimble RTX teenuse näitel"

 

Palju õnne kõigile eduka kaitsmise puhul!

 

 

Magistritööde kaitsmine

 

Magistrikraadi geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialal omandas sel aastal 10 tudengit.

Palju õnne kõigile eduka magistritöö kaitsmise puhul!

8. – 9. juunini kaitstud tööd on järgmised:

Kristo Mihkel Zirk “Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022”

Laura Elina Tuovinen “Rohevõrgustiku mõju kinnisvara väärtusele Tallinna näitel”

Raili Ilves “Kohalike omavalitsuste maade omandamine jalgratta- ja jalgteede ehitamiseks pärast kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse jõustumist 01.07.2018”

Liisbeth Soosaar “Mullastiku varieeruvus Tartu maakonna põllumassiividel”

Koit Oras “Maavajaduse uurimus pumpelektrijaama rajamiseks Viru-Nigula valda”

Age Uisk “Tehnovõrgud topo-geodeetilistel uuringutel”

Tanel Treial “Mehitamata õhusõiduki kasutamine mõõdistustööde läbiviimisel lumekuhja mahuarvutuse eesmärgil”

Renat Adajatullin “Erinevate tarkvarade võrdlemine laserskaneerimise andmete registreerimisel”

Jana Feoktistova “Eesti RTK tugivõrkude areng”

Mariliis Kartau “Aerolaserskaneerimise andmetest saadud kõrgusmudelite võrdlemine GNSS-mõõtmise tulemustega”

 

 

Bakalaureusetööde kaitsmine

 

Sel aastal kaitses geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialal oma bakalaureusetööd 24 tudengit. Palju õnne kõigile eduka bakalaureusetöö kaitsmise puhul!

5. – 7. juunil 2023 kaitstud tööd on järgmised:

Alo Kotka „Katastriüksuse moodustamise korra mõju katastrimõõdistamise kvaliteedile“

Steven Kons „Korterituru dünaamika 2022. aasta hinnaralli ajal Tartu linnas“

Kaisa Allikoja „Ülevaade hoonete energiatõhususe parandamise korraldusest”

Katariin Kokla „Rekonstrueerimise mõju üksikelamu turuväärtusele Allika tänav 7 näitel“

Kaisa Sikora „Looduslike alade muutused tehisaladeks Tartu maakonnas võrreldes aastaid 2011 ja 2022“

Raili Sõna „Eesti Maaülikooli Metsamaja ArcGIS Indoors sisepositsioneerimise süsteemi koostamine“

Anett Kamarik „Erialapraktika roll Eesti Maaülikooli geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava õppurite erialases arengus“

Elisabeth Muts „Maakasutuse muutused looduslikest aladest tehisaladeks Viljandi linna lähiümbruses võrreldes aastaid 2011 ja 2023“

Grete Eliise Põldma „Aiandusega tegelevate ettevõtete maakasutuse uurimus“

Kendra Talts „Elva valla korteriomandite turu analüüs“

Salome Lole Dominguez Ortiz „Suurte põllumajandustootjate maaomandi ja maakasutuse uurimus“

Marthen Sokk „Energiamärgise põhine lähenemine korterelamute rekonstrueerimise tulemuslikkusele - Tartu elamuseeria 1-317 ehk nn hruštšovkade näitel“

Kaari-Lotta Kirs „Mahajäetud tööstusalade taaskasutusse võtmine Tartu keskkatlamaja näitel“

Kermo Kiisler „Erinevate terrestriliste laserskannerite täpsus puutüvede läbimõõdu mõõtmisel“

Rihard Koll „Staatilise terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede registreerimine erinevates tarkvarades“

Leana Krivonogova „ESTPOS-võrgu erinevate ühenduspunktide täpsus“

Kadri Reimann „Laserkiire tagasipeegeldumine erineval kaugusel ja erinevat värvi pindadelt laserskanner FARO Focus S70 näitel“

Liisa Maria Mihhailov; Anton Zahhartšenko „Elektrontahhümeetri prismata mõõtmise täpsus kaldpindadel“

Helen Ülper „GNSS seadme Spectra Geospatial SP60 efektiivsuse analüüs“

Hans-Andero Kivi „Laserskaneerimise resolutsiooni mõju 3D-mudeli täpsusele“

Veroonika Dimitrijeva „Kontrollmõõtmised Eesti RTK võrkudes“

Kadi Kask „PPP-meetodi kasutamine staatiliselt kogutud GNSS-andmete järeltöötluseks“

Kurmo Külm „Vastulõike meetodi täpsushinnang integreeritud mõõtmisel“

 

  

  '          

 

Marii Rasva kaitses doktoritöö teemal „Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused“

15:47 13.03.2023

Eesti Maaülikooli kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna jaoks oli 9. märtsil 2023 oluline päev, mil Marii Rasva kaitses oma doktoritööd teemal „Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused (Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use“). Doktoritööd juhendasid dotsent Evelin Jürgenson ja kaasprofessor Aive Liibusk. Oponendid olid Anka Lisec Sloveeniast Ljubljana Ülikoolist ja Krystyna Kurowska Poolast Warmia ja Mazury Ülikoolist Olsztynis. 

Doktoritöös leiti, et Eestis toimub põllumajandusmaa koondumine. Selle protsessi olemasolust Eestis annab selgelt märku suurte põllumajandustootjate jätkuv kasv väikeste tootjate arvelt. Lisaks selgus, et põllumajandusliku maakasutuse koondumine soodustab ka maaomandi koondumist. Sellest tulenevalt on Eestis tähtis rakendada sellist poliitikat, mis toetab põllumajandusmaa koondumise asemel tööstuslike suurtootjate üleminekut väiksematele tootmisüksustele. Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace

Eesti Maaülikooli värske doktori mõtteid eelmisel nädalal kaitstud väitekirja teemal saab lugeda ka Novaatori portaalis ilmunud loost

 

       

         

 

Külalised Poola Poola Warmia ja Mazury Ülikoolist

15:18 13.03.2023

8. märtsil 2023 pidasid Maaülikoolis loengu professor Krystyna Kurowska ja dr Cezary Kowalczyk Poolast Warmia ja Mazury Ülikoolist Olsztynis. Nad mõlemad töötavad geoinseneeria teaduskonnas kinnisvara korralduse ja regionaalarengu osakonnas. Krystyna ja Cezary rääkisid Poola planeeringute süsteemist ning tõid erinevaid näiteid Olsztyni linnas ja selle ümbruses toimunud muutustest. Krystyna tutvustas õppimisvõimalusi nende ülikoolis ning rääkis umbes 170 000 elanikuga Olsztyni linnast. Olsztynis asuv kompaktne ülikoolilinnak asub looduskaunis piirkonnas, ülikoolis on 15 teaduskonda, ligikaudu 3000 töötajat ja veidi alla 16 000 üliõpilase. Tudengeid on erinevatest maailma nurkadest ning õppida saab paljusid erinevaid erialasid kujutavast kunstist veterinaariani. Kes soovib ülikooli kohta täpsemalt teada saada, siis tasub vaadata nende kodulehele https://uwm.edu.pl/en. Õppimisvõimaluste kohta saab täpsemalt lugeda siit: http://bwm.uwm.edu.pl/en/international-students.  

 

      

 

Käärikul 14.12.2022 toimunud koostööseminari kokkuvõte

16:38 11.01.2023

Käärikul toimus 14.12.2022 koostööseminar: kinnisvara- ja maakorralduse õppest Eesti Maaülikoolis. Hoolimata lumistest teeoludest jõudsid osalejad kenasti kohale ja oli sisukas ning põnev kohtumine.

Arutlusel olid teemad, millega peaks iga meie eriala lõpetanu kursis olema, millised teemad on kinnisvara- ja maakorralduse õppes praegu katmata ning kuidas saaksime asutustega paremini koostööd teha.

Üldistest teadmistest tuli esile see, et ülikoolis peaks tudengid saama oskuse asju analüüsida ja teadmise, millistest allikatest (sh seadustest) erinevatele küsimustele lahendusi otsida. Meie lõpetajatel peaks olema selge, kelle poole milliste maa ja kinnisvaraga seotud probleemide korral pöörduda ning ka see, millised on maaomanike õigused ja kohustused.

Ettevõtete ja asutustega saaksime teha rohkem koostööd lõputööde, praktikate ja ainete läbiviimise osas. Lõputööd võiksid olla rohkem seotud teemadega, mis on ettevõtetele olulisemad ning lõputööde teemasid võiks aktiivsemalt ettevõtetelt küsida.

Ürituse pikem kokkuvõte, pildid ja ettekanded on kättesaadavad siin: Koostööseminar kinnisvara- ja maakorralduse õppest Eesti Maaülikoolis 14.12.2022

Saime ürituselt palju ideid nii õppekava osas kui ka paremaks koostööks. Suur aitäh kõigile osalejatele tulemast ja oma mõtteid jagamast!

 

Ilmunud on kõrgkooliõpik "GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks"

15:53 01.12.2022

Ilmunud on kõvakaaneline ja rikkalikult illustreeritud kõrgkooliõpik „GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks“, mille on ühiselt kirjutanud Artu Ellmann, Tarmo Kall, Karin Kollo ja Aive Liibusk.

Õpik valmis riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2018–2027“ raames. Enne avaldamist retsenseeris õpikut Harli Jürgenson, kes on öelnud: „Tahaks rõhutada, et õpiku teaduslik tase on väga hea, erialalisi möödapanekuid ei esine. Seega võib kinnitada, et õpik on väga hea teadusliku tasemega ja sobib välja andmiseks ning kasutamiseks eeskätt ülikoolides.“

Autorid on veendunud, et GNSS-õpik võiks olla ka iga geodeedi raamaturiiulis, et osata hinnata oma GNSS-mõõtmise tulemusi või viidata konkreetsele peatükile, kui kolleegiga tekib diskussioon nt GNSS-mõõtmiste läbiviimise või saadud tulemuste usaldusväärsuse/täpsuse osas.

Mahukas õpik (392 lk) on teemade kaupa jagatud kümneks peatükiks:

I „Üldteadmised Maast ja asukohamäärangust“

II „Teedrajavad tehnoloogiad geodeesias ja asukohamäärangus GNSS-ile eelneval ajastul“

III „Globaalsed satelliitnavigatsioonisüsteemid“ 

IV „GNSS-satelliitide signaalid“ 

V „Asukohamäärangu vaatlussuurused ja signaalide lineaarkombinatsioonid“

VI „Satelliitide orbiidid ning seonduvad aja- ja koordinaatsüsteemid“

VII „GNSS-mõõtmiste vigade allikad“ 

VIII „GNSS-mõõtmiste liigitus ja korraldamine“ 

IX „GNSS-tugijaamad – kaasaegsed geodeetilised võrgud“ 

X „GNSS-i tulevik“

Raamatu tiraaž on piiratud ning kiirematel on võimalik õpikut soetada Eesti Maaülikoolist, kontakt: aive.liibusk@emu.ee
Õpiku hind on 29 EUR.

 

Koostööseminar: kinnisvara- ja maakorralduse õppest Eesti Maaülikoolis, 14.12.2022

17:47 29.11.2022

 

Koostööseminari eesmärk on koos tööandjatega arutada Eesti Maaülikooli kinnisvara- ja maakorralduse õppe teemadel. Mida on senini tehtud hästi? Mida saaks teha paremini? Kuidas saaksime teha koostööd? Seminar toimub 14.12.2022 Kääriku Spordikeskuses Otepää vallas. Kiirematel registreerijatel on võimalik saada Käärikule ja tagasi Maaülikooli Metsamaja juurest bussiga.  

Oodatud on kõik, kes soovivad arutada kinnisvara- ja maakorralduse õppe üle.  

 

Ajakava

10:30 - 11:00 Saabumine ja hommikukohv 

11:00 - 11:10 Tervitus ja sissejuhatus - Evelin Jürgenson

11:10 - 11:30 Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse bakalaureuse õppekava tutvustus - Aive Liibusk

11:30 - 12:00 Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse magistri õppekava tutvustus - Evelin Jürgenson

12:00 - 12:45 Maa-ameti ootused ja senine koostöö - Tõnu Kägo, Mart Ojamäe

12:45 - 13:00 Maamõõtjate ootused - Jaan Kallandi

13:00 - 14:00 Lõuna

14:00 - 14:30 Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu ülevaade - Helena Peiker

14:30 - 15:00 Domus Kinnisvara kinnisvaramaaklerite seisukohad - Kaisa Hiire

15:00 - 15:30 Arutelu kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna väljakutsetest - Evelin Jürgenson

15:30 - 16:00 Kohv ja Arutelu

 

Registreerimisvorm on siin: https://forms.gle/13pZWiphK491jXfYA 

Registreeruda saab kuni 07.12.2022.  

Hilisema registreerumise soovi korral kirjutage e-kiri aadressil katlin.podra@emu.ee. ;

 

Seminari finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“. 

 

Geomaatika õppetooli üliõpilaste ja ettevõtte 3D Punkt OÜ koostöö jäätmete ümberlaadimisjaama mõõtmisel

16:03 28.11.2022

 

Uurimustöö raames teostati  02.06.2021 välitöid Tartu maakonnas, Kastre vallas, Aardlapalu külas asuvas Aardlapalu ümberlaadimisjaamas (keskkonnaloa nr L.JÄ/333513). Aardlapalu ümberlaadimisjaama tegevust opereerib Eesti Keskkonnateenused AS. Ümberlaadimisjaamas toimub sorteerimata jäätmete (tootmis-, pakendi- ja suurjäätmed) sorteerimine ning hilisem ümberpakkimine. Samuti toimub Aardlapalus biolagunevate jäätmete kompostimine. 

Välitööd olid üheks osaks uurimistööst, mille eesmärk on välja selgitada, kas mehitamata õhusõidukilt pildistatud fotodest loodud mudeli abil on võimalik hinnata jäätmeaunade mahtu. Referentsalaks valiti mõned komposteerimise aunad ning paar sorteerimata jäätmete auna, et hinnata, kuidas mõjuvad tulemusele objektide omadused. Valitud objektid markeeriti ning koordineeriti enne lendusid kasutades Trimble R4-3 GNSS vastuvõtjat ja Trimble TSC3 väliarvutit.
GNSS mõõtmisi teostas Eesti Maaülikooli Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus bakalaureuse õppekava tudeng Kerdo Kivivare. Jäätmeaunad skaneeriti laserskanneri Faro Focus S70 abil. Faro Focus S70 laserskanner mõõdab kuni 1 000 000 punkti sekundis. Jäätmeaunade skaneerimist teostas geodeet Martin Sirk ettevõttest 3D Punkt OÜ.