Dendrokronoloogia labor

Dendrokronoloogia

 on teadus, mis uurib sündmusi ajas, neid mis on salvestatud puude aastarõngasteste mustrisse ning mida on võimalik dateerida kasutades puude aastarõngaid. Dendrokronoloogia alamteadused ehk uurimisgrupid on dendroarheoloogia, -ökoloogia, -klimatoloogia,  

-entokronoloogia, -glatsioloogia, -hüdroloogia, -vulkanoloogia, -keemia jt. 

Aastarõngaste laiuste muutumine annab informatsiooni pikkade ajaperioodide jooksul toimunud muutustest puude kasvukeskkonnas. Ristdateerimisel ehk mitme aastarõngalaiuste rea kõrvutamisel on võimalik kindlaks teha puude iga aastarõnga moodustumise täpne kalendriaasta või määrate puude geograafilist päritolu. Puistu taastumine ja areng seoses suurema või väiksema häiringuga (raie, tulekahju, kuivendus, putukarüüste jms) on võimalik rekonstrueerida dendrokronoloogiliste meetoditega (idanemis- ja hukkumisaegade, järskude kasvumuutuste kaardistamine jms).

 

Laboris kasutame dendrokronoloogilisi meetodeid järgmisteks tegevusteks:  

- kasvuprognooside koostamine; 

- puu vanuse (täpne) määramine; 

- produktiivsuse hindamine; 

- häiringute analüüsimine; 

- metsade kuivendusefektiivsuse hindamine; 

- antropogeensete saasteainete hindamine; 

- raiete mõju hindamine.

 

Dendrokronoloogia labori kontakt :

Maris Hordo

e-post: maris.hordo@emu.ee

 

Sandra Metslaid

Tel.731 3778

e-post: sandra.metslaid@emu.ee