Instituudist

Metsanduse ja inseneeria instituut moodustati Eesti Maaülikooli struktuurireformi käigus metsandus- ja maaehitusinstituudi ning tehnikainsitituudi baasil. Instituut alustas tegevust 1. jaanuaril 2022.

Metsanduse ja inseneeria instituut vastutab ülikoolis õppetöö läbiviimise eest energiakasutuse, ergonoomika, geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse, maaehituse, metsamajanduse, metsatööstuse, tehnotroonika, tootmistehnika ja veemajanduse erialal. Mitmeid eespool loetletud erialasid on võimalik õppida ainult Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudis. 

Instituudi liikmeskond teeb heal rahvusvahelisel tasemel õppe- ja teadustööd, osaleb jätkusuutliku metsanduse põhimõtete ning ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel metsakasvatuse ja metsaökoloogia, metsakorralduse, metsatööstuse, geomaatika, maaehituse ning veemajanduse vastutusvaldkondades. Eelpoolnimetatu eest vastutavad instituudi koosseisu kuuluvad 5 õppetooli:

  • biomajanduse tehnoloogiate õppetool,
  • energiakasutuse õppetool,
  • maaehituse ja veemajanduse õppetool,
  • metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool,
  • metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool.