Metsanduse ja inseneeria instituudi nõukogu nimeline koosseis *

 
1. Ametikohast tulenevalt:
1.1. Marek Metslaid, direktor;
1.2. Ahto Kangur, professor, õppetooli juht;
1.3. Timo Kikas, professor, õppetooli juht;
1.4. Protima Rauwel, professor, õppetooli juht;
1.5. Toomas Tamm, professor, õppetooli hoidja;
1.6. Hardi Tullus, professor, õppetooli juht.
 
2. Instituudipoolsed liikmed:
2.1. Margus Arak, lektor,
volituste kehtivuse aeg 28.01.2022 kuni 27.01.2025;
2.2. Evelin Jürgenson, dotsent,
volituste kehtivuse aeg 28.01.2022 kuni 27.01.2025;
2.3. Veiko Uri, professor,
volituste kehtivuse aeg 28.01.2022 kuni 27.01.2025.
 
3. Üliõpilaskonna esindajad:**
3.1. Agnes Sepaste - metsanduse doktoriõpe,
volituste kehtivuse aeg 01.09.2023-31.08.2024;
3.2. Arne Ingalt - tootmistehnika magistriõpe,
volituste kehtivuse aeg 01.09.2023-31.08.2024;
3.3. Mark Marcus Soodla - tehnotroonika rakenduskõrgharidusõpe,
volituste kehtivuse aeg 01.09.2023-31.08.2024.
 
4. Direktori määratud liikmed:***
4.1. Ivar Dembovski - AS Rait, juhatuse esimees;
4.2. Rainer Laigu - Riigimetsa Majandamise Keskus, tootmis- ja finantskontroller (volituste kehtivuse lõpp 08.03.2023);
4.3. Olavi Andres - Riigimetsa Majandamise Keskus, metsamajanduse peaspetsialist (volituste kehtivuse algus 09.03.2023);
4.4. Hanna-Liis Remmelg - Tartu Teaduspark, ettevõtlusinkubaatori juht.
 
* Kinnitatud metsanduse ja inseneeria instituud direktori 28.01.2022 korraldusega nr 1-9.MI/4.
** Muudetud metsanduse ja inseneeria instituud direktori 28.08.2023 korraldusega nr 1-9.MI/7.
*** Muudetud metsanduse ja inseneeria instituud direktori 13.03.2023 korraldusega nr 1-9.MI/4.
 
Nõukogu esimees: Evelin Jürgenson
Nõukogu sekretär: Kerli Plato.