Uudised

Eesti Maaülikooli kloonimisprojekt sai EASi toetuse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) langetas positiivse otsuse Eesti Maaülikooli projekti „Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veistelt“ rakendusuuringu toetuse osas.

Projekti eesmärk on välja arendada kloonimise tehnoloogia, mis võimaldab luua geneetiliselt identseid, transgeenselt modifitseeritud veiseid, kelle piimast saab toota erinevaid meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavaid valgulisi aineid (peptiide).

Projekti tulemusi kasutatakse eelkõige ravimitööstuses tootearenduse eesmärkidel, kuid pikemas perspektiivis on võimalik projekti tulemust kasutada ka näiteks tõuaretuses.

Projekti ettevalmistus algas EMÜ agrobiotehnoloogia arenduskeskuse toel 2007. Aastal – alustati eeluuringuga. Käesoleva projekti tegevused algavad selle aasta aprillis ning lõpptulemusteni planeeritakse jõuda 2014. aastaks.

Projekti kogumaksumus on 25,9 miljonit krooni, millest EAS-i toetus moodustab 15,4 miljonit krooni.

Maaülikooli koostööpartneritena osalevad rakendusuuringu läbiviimisel OÜ Lanlab, Tartu Ülikool, AS Tartu Biotehnoloogia Park, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Aarhusi Ülikooli Veterinaarinstituut, Ungari Teaduste Akadeemia Loomageneetika ja Biotehnoloogia grupp ning Viini Veterinaarmeditsiini Ülikooli  professori Gottfried Bremi töögrupp ja firma Agrobiogen. Projekti juhib Eesti Maaülikooli veterinaar- ja loomakasvatusinstituudi ja Tartu Ülikooli füsioloogilise genoomika professor Sulev Kõks.

 

Täpsem info:
Tõnu Mõistus
Agrobiotehnoloogia arenduskeskuse juhataja
Tel 731 3844
e-post: tonu.moistus@emu.ee

 

10.03.2009