Uudised

E-õppe kevadkonverentsile!

Aprilli esimestel päevadel kogunevad Eesti Maaülikoolis e-õppe teoreetikud ja praktikud konverentsile «Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks».
 

 

Eesmärgiks on jagada omavahel e-õppe kogemusi ning tutvustada uusi suundi, mida lähitulevik Euroopast ja mujalt meile toob. Innovatsiooniaasta raames vaadeldakse konverentsil kooli rolli laiemalt. Peamised märksõnad on robootika, õpiobjektid, õuesõpe, puutetahvel, videokoolitus, laborid, personaalsed õpikeskkonnad ja e-kursuse kvaliteet. Püütakse leida vastuseid järgnevatele küsimustele: kes keda õpetab – kas õpetaja õppijat või vastupidi;  kas me näeme kaugemale oma murumütsist; kas õpiobjektide repositooriumid muudavad e-õppe lihtsamaks? Ülevaade antakse robootika õpetamise ja õppimise võimalustest ning kogemustest kõrghariduses. Paralleelsektsioonid hõlmavad mitmeid huvitavaid teemasid: laborid koolis, kodus ja igapäevaelus; e-õppe globaalsed perspektiivid; personaalsus, enesejuhitavus, avatus – uus väljakutse Eesti kutse ja kõrghariduses; ning püütakse kiigata e-õppe  tulevikku. Kõike ühendab tuleviku kooli idee ning mõtted, milliseid vahendeid me selleks vajame.


02.04.2009 kell 17.00 algavad ülekanded: 

mms://video.emu.ee/emu1 - "Õppija 2.0"

mms://video.emu.ee/emu2  - "Kas must tahvel ja valge kriit on minevik?"

mms://video.emu.ee/emu3 - "Kas õpiobjektide repositooriumid muudavad e-õppe lihtsamaks?"

mms://video.emu.ee/EMU - "E-kursuste kvaliteedimärkmik 2009"


Meeli Voore,
haridustehnoloog

 

01.04.2009