Uudised

Maaülikool ja Jõudluskontrolli Keskus sõlmisid koostööleppe

Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik ja Jõudluskontrolli Keskuse direktor Kaivo Ilves kirjutasid 13. aprillil alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on edendada loomakasvatus- ja veterinaarmeditsiinialast õppe- ning teadus- ja arendustööd.

 

Leppe raames abistab maaülikool Jõudluskontrolli Keskust uute teenuste väljatöötamisel ja andmebaaside täiustamisel, teadlased kirjutavad nõuandeartikleid keskuse poolt loomapidajatele saadetavatesse infolehtedesse. Jõudluskontrolli Keskus võimaldab teadlastel kasutada oma andmebaasides sisalduvat infot teadustöö tegemiseks ja soovitab üliõpilastele teemasid lõputöödeks. Maaülikooli töötajad osalevad ka keskuse töötajate täiendkoolitamisel.

Teadusprorektor Anne Luik ja Jõudluskontrolli Keskuse direktor Kaivo Ilves nentisid leppe allkirjastamise järel, et koostöö kahe asutuse vahel on kestnud tegelikult juba aastaid, nüüd on tegevustel ka juriidiline alus ning kindlad reeglid.

 

14.04.2009