Uudised

Tulekul on teadmiste ja tehnoloogiapäev "Terve loom ja tervislik toit"

29. aprillil toimub Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1A) teadmiste ja tehnoloogiapäev "Terve loom ja tervislik toit". Üritust toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi poolt kaasrahastatava Spinno+ programmi poolt, EMÜ projekti "Teadmistepõhine biomajandus" raames.
 

 

Eesti Maaülikool on läbi aastakümnete arendanud ja edendanud loomakasvatust, loomaarstiteadust ning toiduteadust. Täna tahame tutvustada just seda osa teadusarendusest, millest loomakasvatajatele ja loomakasvatussaaduste töötlejatele on kõige enam praktilist kasu tõusmas.

Usume, et teadmiste- ja tehnoloogiapäev annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda!

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nimel,
Toomas Tiirats
direktor

Ülle Jaakma
teadusdirektor

Alates kella viiest õhtul on võimalik külastada EMÜ mikromeiereid ja Märja katselauta.

Märja katsefarm – Eesti Maaülikooli teadustöö ja praktilise õppe baasina valmis 2008. aasta detsembris Märja veisekasvatuse katsefarm. Uues katsefarmis on 125 lüpsilehmakohta ja samapalju kohti noorkarjale. Katsefarmis kasutatakse Eestis ainulaadset söötmissüsteemi – künad võimaldavad katsetada karjas grupiti erinevaid söödaratsioone. Lüpsmisviise on kasutusel kaks: robot- ja platsilüps.

 

Mikromeierei – Mikromeierei kui EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja –hügieeni osakonna õppe-, katse- ja arendustöö laboratoorium käivitati 2007. aasta septembris. Mikromeierei sisustati ja seda arendatakse koostöös Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega. Meiereis olevad seadmed võimaldavad praktiliselt sooritada kõiki piimatoodete tootmisega seotud toiminguid. Tootearenduse, rakenduslike uurimis- ja üliõpilastööde kaasabil saab mikromeiereis lahendada Eesti piimatöötlejate probleeme.

Teadmiste ja tehnoloogiapäev

 

21.04.2009