Uudised

Maaülikool sai praktiliste õppekavade arendamiseks 4,5 mln krooni

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus tegi rahastamisotsused alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" raames laekunud eeltaotlustele, mida oli võimalik esitada 23.02.-15.04.2009 toimunud avatud taotlusvoorus.

Taotlusvooru laekus 69 eeltaotlust, millest hindamiskomisjoni soovitusel kiideti heaks kuue kõrgkooli kohta kokku 17 projekti. Toetuse pälvis ka Eesti Maaülikooli projekt “Põllumajandus- ja tehnikavaldkonna õppekavade integreerimine - biotehnilised süsteemid ning toote- ja tehnoloogiaarendus" (4,5 mln kr).

Meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" eesmärgiks on suurendada kõrgkoolide suutlikkust, valmistamaks ette kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste. Alameetme raames toetatakse peamiselt õppekavade loomist ja uuendamist, koostöösidemete arendamist ettevõtluse esindajatega ja ettevõtluskogemustega inimeste kaasamist õppetöösse, üliõpilaste praktika läbiviimist projekti partnerite juures ning Eesti üliõpilaste õpinguid välisriikides. Samuti toetatakse rahvusvahelise mõõtme tugevdamist õppetöös välisõppejõudude ja -üliõpilaste kaasamise kaudu, õppe- ja teaduskirjanduse ning õppematerjalide loomist, hankimist ja tõlkimist ning õpikeskkondade arendust e-õppe vormis õppe läbiviimiseks.

Euroopa Sotsiaalfondist  rahastatava ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö kahe taotlusvooru toetuste eelarve on 94,5 miljonit krooni, millest esimeses taotlusvoorus jagatakse ca 71 mln kr ja teises üle 20 mln. Teine taotlusvoor on kavas korraldada järgmisel aastal.

 

14.07.2009