Uudised

SA Archimedes toetab kolme välisprofessori tööd maaülikoolis

Eesti Maaülikooli nõukogu valis 19. augusti istungil keskkonnateaduste professoriks Henri-Charles Dubourguier´ ja maastikuarhitektuuri professoriks Simon Belli. Välisprofessorite tööd maaülikoolis rahastab SA Archimedes Euroopa Sotsiaalfondi programmi DoRa raames.

 

Henri-Charles Dubourguier on töötanud teaduri, õppejõu ja teadusdirektorina mitmetes teadusasutustes Prantsusmaal ja Eestis. Alates 2006. aastast on ta maaülikooli erakorraline professor. H.-C. Dubourguier on andnud suure panuse keskkonnateaduste arengusse, ta on hinnatud õppejõud ja doktorantide juhendaja, edukas uute teadussuundade ja projektide käivitaja, kelle juhtimisel on välja arendatud biogaasi alane uurimissuund maaülikoolis, loodud biogaasi labor ning ehitatud biogaasi tootmise pilootseadmed. Henri-Charles Dubourguier on olnud ka Prantsusmaa ja Eesti koostöösuhete arendaja ja koostööprojektide käivitaja.

Simon Bell on kuni viimase ajani töötanud Edinburghi Kunstikolledži asedirektorina ja on alates 2005. aastast maaülikooli maastikuarhitektuuri dotsent. Tänavu märtsis kaitses ta doktorikraadi maastikuarhitektuuri alal. S. Bell on teadusartiklite kõrval mitme monograafia ja raamatu autor. Ta on töötanud külalislektorina mitmetes teistes ülikoolides.

Maaülikool sai DoRa programmi raames toetuse ka energeetika professori palkamiseks. Konkurss sellele kohale kuulutatakse välja järgmisel aastal.

SA Archimedes toetab DoRa programmi raames 31 välisprofessori tööd Eesti ülikoolides. Õppejõudude töötasudeks eraldatakse rohkem kui 150 mln kr Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Täpsem info: Lea Michelson, akadeemiline sekretär, tel 7313063, 5118621


24.08.2009