Uudised

Leiutuskonkurss Tehnikatudeng leiutab 2009

Eesti Maaülikooli tehnikainstituut kuulutab välja üliõpilaste leiutuskonkursi Tehnikatudeng leiutab 2009.

 

 I. Konkursi eesmärk

väärtustada teadus- ja arendustegevust (T&A) ja innovatsiooni üliõpilaste hulgas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust T&A tegevuse ja innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele, üliõpilasrühmadele ning nende juhendajatele.

II. Konkursi teema

EMÜ tehnikamaja ja tehnikaerialasid iseloomustav tehniline lahendus.

III. Konkursist osavõtjad

Konkursist võivad osa võtta Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ja tehnikakolledži, aga ka teiste instituutide üliõpilased.

IV. Konkursitööle esitatavad nõuded:

1)  konkursitöö on valminud 2008. või 2009. aastal;

2)  igal konkursitööl võib olla 1 kuni 5 autorit;

3)  iga üliõpilasleiutaja või leiutajate meeskond võib konkursile esitada kuni 3 konkursitööd;

4)  konkursitöö koosneb tehnilise lahenduse joonis(t)est (A4), selle lühikirjeldusest (maht 1 kuni 4 lk) ja plakatist (A2);

5)  vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutisimulatsioon vms);

6)  konkursitööl on eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus);

7)  konkursitööd esitatakse nii elektrooniliselt (heli.maesepp@emu.ee) kui ka paberkandjal, märgusõna „Tehnikatudeng leiutab 2009”.

 V. Konkursile esitatavate dokumentide loetelu:

1)  konkursitöö tuleb varustada märgusõnaga;

2)  autori(te) ees- ja perekonnanimi, õpitav eriala, e-posti aadress ja telefon ning juhendaja(te) olemasolul juhendaja(te) ees- ja perekonnanimi, osakond, e-posti aadress ja telefon lisada tööga kaasa kinnises ümbrikus.

VI. Konkursitööde esitamise tähtaeg:

 

Töid võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 20. detsembrini 2009, aadressil: tehnikainstituut, tuba 216. Elektrooniliselt esitatakse tööd  heli.maesepp@emu.ee alates 1. oktoobrist k.a.

VII. Konkursi preemia:

Konkursi auhinnafond on 6000 krooni. EMÜ tehnikainstituut aitab võidutöö materialiseerida õppetöökojas.

 

28.09.2009