Uudised

Euroopa maamajandusteadlased kohtuvad Tartus

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut korraldab 30. septembrist – 1. oktoobrini Tartus Dorpati konverentsikeskuses oma 40. aastapäeva tähistamiseks rahvusvahelise teaduskonverentsi "Majandussüsteemide uurimine põllumajanduses ja maaelus" (Economic Systems Research in Agriculture and Rural Development).

Konverentsil arutletakse, kuidas maamajandussekor on valmis tuleviku väljakutseteks ajal, mil maailmas kasvab toidupuudus ning langevad põllumajandustoodangu kokkuostuhinnad. Euroopa põllumajandusökonomistid üritavad kahe päeva jooksul leida teid, kuidas nemad saaksid maamajandussektori arengule kaasa aidata.

Konverentsil osalejaid kutsutakse üles teostama maamajanduslikke uurimistöid koostöös teiste Balti ja Põhjamaade ülikoolidega ja nii, et teadustöö tulemus oleks arusaadav kõigile.

Konverentsi korraldab maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut koostöös Kopenhaageni ülikooli toiduainete ressursside majandamise instituudi ja Põhjamaade põllumajandusteadlaste assotsiatsiooniga (NJF).

Vt ka  kodulehte:  http://ms.emu.ee/420358

Täpsem info:  Rando Värnik, maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, konverentsi korraldustoimkonna esimees, tel 527 4808

 

29.09.2009