Uudised

Foorum GLOBAALNE TEADUS, LOKAALNE RIIK

Foorum toimub Eesti Maaülikooli aulas 13. oktoobril kell 12–17, seal käsitletakse üleilmastumist teaduses ja kõrghariduses ning teadmistepõhise ühiskonna ja ülikoolide arenguvõimalusi avatud maailmas ja väikeriigis.

Ajakava

11.30   Registreerumine ja tervituskohv

12.00   Foorumi avamine
Mait Klaassen
Rektor

12.15   Eesti pikaajaline areng, koostöö ja killustatus
Peep Mühls
Eesti Koostöö Kogu

12.45  Eesti Kasvuvisioon 2018 – tulevikuettevõtted ja tulevikuharidus
Ott Pärna
Eesti Arengufond

13.15  Globaalne teadus, lokaalne riik
Andres Koppel
Haridus- ja Teadusministeerium

13.45  Kohviaeg ja keskustelu

14.15  Väikeriigi kõrgharidus ja teadus üleilmastuvas maailmas
Kadri Vider
Helen Põllo
Haridus- ja Teadusministeerium

15.00  Põllumajandusteadus ja teadusvõrgustikud
Aret Vooremäe
Põllumajandusministeerium

15.30  Paneeldiskussioon: kuidas säilitada oma riigi konkurentsivõime ja ülikoolid?

16.30  Lõpusõnad, arutelu jätkub kohvilauas

Kõik on oodatud!

Registreeruda palume aadressil http://www.emu.ee/483406

 

Info: Eve-Liis Abroi
Eesti Maaülikool
Teadus- ja arendusosakond
Spetsialist
Tel 731 3069
e-post: eve.abroi@emu.ee