Uudised

Maaülikooli professor Tõnu Püssa sai vabariigi teaduspreemia

Valitsus kinnitas täna riigi teaduspreemiate saajad. Põllumajandusteaduste alal pälvis preemia veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Tõnu Püssa uurimuste tsükli „Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes” ja monograafia „Principles of Food Toxicology” eest.

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antavad 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati Marika Mikelsaarele ja Arvo Otsale.
Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antavate 300 000 krooni suuruste riigi teaduspreemiate laureaadid on:
Hannes Tammet – täppisteaduste alal uurimuste tsükli “Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aerioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine”;
Maris Laane – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud” eest;
Rein Kuusik (kollektiivi juht), Andres Trikkel ja Tiit Kaljuvee – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas” eest;
Irja Lutsar – arstiteaduse alal uurimuste tsükli „Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel” eest;
Hannes Kollist (kollektiivi juht), Heino Moldau ja Triin Vahisalu – geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Taimede stressitaluvus” eest;
Tõnu Püssa – põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes” ja monograafia „Principles of Food Toxicology” eest;
Anu Realo – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis” eest;
Irina Belobrovtseva ja Svetlana Kuljus – humanitaarteaduste alal monograafiate „Mihhail Bulgakovi romaan „Meister ja Margarita”. Kommentaarid”; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Tallinn, 2006; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Moskva, 2007 eest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest eraldati tänavu teaduspreemiateks 3 600 000 krooni.
Kollektiivse töö puhul makstakse kollektiivi juhile 50% preemiast, 50% jagatakse ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Riigi teaduspreemiad antakse kätte vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril