Uudised

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu valis uue direktori

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu valis oma 22. veebruari istungil instituudi uueks direktoriks praeguse põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Aret Vooremäe.

Nõukogu 15 liikmest osales hääletamisel 12 liiget, kes kõik andsid poolthääle Aret Vooremäele. Teine kandidaat, OÜ Nurmiko Hulgi Tartu osakonna tegevjuht Alo Laas poolthääli ei saanud.

 

 

Aret Vooremäe asub direktori ülesandeid täitma aprillikuust. Direktori ametiaeg kestab viis aastat alates töölepingu sõlmimisest.

Praegu täidab põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktori kohuseid õppedirektor Are Selge.

Eelmine põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktori konkurss tunnistati luhtunuks, kuna üks kandidaat, senine PKI direktor Illar Lemetti esitas tagasiastumisavalduse ja teine kandidaat, Indrek Liiva osutus mittevalituks.