Uudised

TÜ, EMÜ ja TTÜ sõlmivad kolmepoolse koostöölepingu

Neljapäeval, 4. märtsil kell 12 sõlmivad Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli rektorid Tartu Ülikoolis strateegilise koostöö lepingu. Lepinguga kinnitatakse valdkonnad, milles kolm ülikooli edaspidi tihedamat koostööd teevad.

Maaülikooli kaasav leping on järjekordne samm eelmisel aastal TÜ ja TTÜ kahepoolse ning TÜ, TTÜ ja Eesti Kunstiakadeemia kolmepoolse leppega alustatud valdkondliku koostöö tugevdamisest. Lepingu põhifookus on tehnika- ja tehnoloogia ning loodus- ja majandusteaduste valdkondadel.

„Meie ülikoolide konkurentsivõime sõltub sellest, mis erialadel suudame pakkuda rahvusvaheliste tippudega võrreldavat teadust ja tasemel haridust“, ütles Tartu Ülikooli rektor prof Alar Karis. „Selle lepingu sõlmimine on kindel märk sellest, et ülikoolid mõistavad, kui oluline on kvaliteedi tagamiseks ja ressursside säästvaks kasutamiseks oma tegevusi kooskõlastada ja võimalusel ühiselt tegutseda“.

Leppe rakendamisega soovivad kolm ülikooli ühiselt edendada ka ettevõtlust ja innovatsiooni, töötada välja uusi ühisõppekavu, ühiseid doktorikoole ja arendada ühist kirjastustegevust.

„Meie eesmärk on tihendada koostööd Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga pakkumaks parimat meie üliõpilastele, õppejõududele ja teadlastele,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor prof Peep Sürje. „Kõik ülikoolid peavad koondama oma intellektuaalse kapitali, et Eestist saaks konkurentsivõimelise majanduse ja teadusega riik Euroopas.”

Samuti töötatakse leppe kohaselt välja ühised alused õppetöö korraldamises ning elukestva õppe ja täienduskoolituse pakkumisel. Ülikoolid töötavad välja ka ühised seisukohad üldhariduse, ülikoolihariduse ning õppetegevuse rahvusvahelistumise küsimustes.

„See on vastutustundlik leping, mis on suunatud Eesti riigi teaduse ja kõrghariduse taseme tõstmiseks,“ ütles Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja lisas, et koostööleppes on kirjas ka tegevused, mida lepingu jõustumisel täide viiakse. „Lepingul on väga konkreetne sisu, moodustatud on vajalikud töörühmad, määratud tegevused ja ka nende eest vastutajad.“

 Lisainfo:

Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor, tel 737 5600, e-post alar.karis@ut.ee

Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor, tel 731 3002, e-post mait.klaassen@emu.ee

Peep Sürje, Tallinna Tehnikaülikooli rektor, tel 620 2003, e-post peep.surje@ttu.ee