Uudised

Kuidas mõjub loodusturism elurikkusele?

19. märtsil algusega kell 10 on Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) rahvusvahelisele elurikkuse aastale pühendatud seminar "Elurikkus ja loodusturism".

Inimene on osa elurikkusest, tal on võimu nii elurikkust hävitada kui ka hoida. Muude inimtegevuste kõrval mõjutab märkimisväärselt looduskeskkonda hoogsalt kasvav reisimine. Turismimajandus laiemalt ja loodusturism kitsamalt avaldab mõju elurikkusele.

Seminaril otsitaksegi vastust mitmetele küsimustele: kuidas saab loodusturism toetada elurikkuse säilimist; kuidas vähendada loodusturismi negatiivset mõju elurikkusele; millised on positiivsed näited Eesti loodusturismi ettevõtetest.

Päeva esimeses pooles astuvad ettekannetega üles:

* Kaja Lotman - Külastuskorralduse arengutest Eesti looduskaitsealadel
* Rein Kuresoo - Looduskaitse ja loodusturism - kas vastased või partnerid?
* Hendrik Relve - Botswana ja Antarktika - kas näidised Eestile?

Päeva teises pooles saavad seminaril osalejad kaasa lüüa aruteludes elurikkuse ja loodusturismi teemadel. Arutelud toimuvad avatud ruumi meetodil, ruumi hoiab Robert Oetjen.

Seminari korraldab maaülikooli loodusturismi eriala.

Täpsem info: Aivar Ruukel, maaülikooli loodusturismi lektor, tel 506 1896