Uudised

Maaülikool ja Põlva maakond sõlmivad koostöölepingu

Teisipäeval, 6. aprillil kell 13 kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Põlva maavanem Priit Sibul ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Raul Kudre alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on tihendada sidemeid ülikooli ja maakonna vahel.

Lepingupooled teevad koostööd õppetöö, teadus- ja arendustegevuse ning avalike suhete valdkonnas. Üheskoos korraldatakse teabe- ja õppepäevi, loenguid, konkursse, seminare ja konverentse.

Maaülikool loob Põlvamaa omavalitsustele võimaluse tellida sihtsuunitlusega õppekohti, täitmaks kõrgemat põllumajandusharidust eeldavaid ametikohti. Põlvamaalt pärit tudengid saavad võimaluse käia praktikal oma maakonna ettevõtetes. Maakond korraldab üliõpilastele ka Põlvamaa teemalisi uurimiskonkursse.

Maaülikool pakub täiskasvanutele täiendõpet ja võimaldab maavalitsusel kasutada lõputööde uuringutulemusi. Teadlaste abi kasutatakse ka Põlvamaa arengu kavandamisel ja rakendusuuringute läbiviimisel.

Lepingupooled taotlevad koos vahendeid haridusprojektide läbiviimiseks.

Täpsem info: Jüri Lehtsaar, Eesti Maaülikooli õppeprorektor, tel 731 3200; 505 2034