Uudised

VÕTA nädal

 19. - 23. aprillil toimub üle-Eestiline VÕTA nädal, mille raames on Eesti Maaülikoolis 21. aprillil VÕTA päev.

VÕTA päeval toimuvad maaülikoolis mitmed üritused:

VÕTA infotund 21. aprillil kell 15.00-15.30, Metsamajas, ruumis 2A1. Infotunni järgselt on võimalik maaülikooli VÕTA nõustajatelt küsida individuaalset nõu oma VÕTA juhtumite kohta.

Kell 16.00 on võimalik osaleda koolitusel "VÕTA hea algus", (maht 4 akadeemilist tundi, vahepeal kohvipaus) Metsamajas ruumis 2A9. Koolitus on suunatud sisseastujatele, üliõpilastele ja kõigile teistele huvilistele (eelnev registreerumine ei ole vajalik).

Osalejad saavad ülevaate VÕTA põhimõtetest, taotluse täitmisest ning teavad, millised on vajalikud tõendusmaterjalid ja kelle poole oma küsimustega pöörduda. Koolitusele on oodatud kõik huvilised ning see on osalejaile tasuta (toimumist toetab programm PRIMUS). Kõik koolituse läbijad saavad EMÜ täienduskoolituse tunnistuse.


Lisaks saavad kogu nädala jooksul kõik vastata EMÜ poolt läbi viidavale internetipõhisele VÕTA kvaliteediuuringule, mis on kättesaadav EMÜ koduleheküljelt.