Uudised

Euroametnikud ja teadlased vaevad põllumajanduspoliitika tulevikku

Neljapäeval, 22. aprillil algusega kell 13 korraldab Eesti Maaülikool koostöös Euroopa Komisjoni, põllumajandusministeeriumi ja agraarökonomistide assotsiatsiooniga seminari „Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik peale aastat 2013 ja avalikud hüved põllumajandussektorist“.

„Euroliidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas on juba mõnda aega peetud diskussioone,“ lausus seminari peakorraldaja, maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Rando Värnik. Peamiseks küsimuseks on põllumajandussektori toetamise ulatus ja vajalikkus. Praegu kulub ÜPP-le kolmandik ühenduse eelarvest. Rahvastiku kasvuga seonduvalt vajatakse aga enam toitu – hektar põllumajandusmaad peaks toitma ära 6-7 inimest (senise 4 asemel).

„Vaidlus käibki selle üle, kas ELi maksumaksja on valmis põllumajanduspoliitikat senisel määral toetama ja kas soovitakse saada osa avalikust hüvest, mida põllumajandussektor pakub,“ ütles Värnik.

Avalike hüvedena käsitletakse toiduohutust, kvaliteeti, kättesaadavust, loomade heaolu, bioloogilist mitmekesisust. Tuleviku põllumajandustootmine  peab olema enam keskkonnasäästlik, otsetoetuste maksmine seotakse keskkonna ja ühiskonna vajaduste tagamisega. Konkurentsivõime  saavutamine ei tohiks toimuda põllumajandustootmise intensiivistumise kaudu, keskkonna arvelt. Samas peaks jätkusuutlikkuse tagamiseks põllumajandustootjale kompenseerima saamata jäänud tulu pakutavate avalike hüvede eest.

Seminaril saavad sõna Euroopa Komisjoni põllumajandusdirektoraadi ELi poliitikate programmijuht Jüri Rute ja ELi Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

Põllumajandusministeeriumi poolt astuvad kuulajate ette minister Helir-Valdor Seeder ja asekantsler Toomas Kevvai.

Seminar lõpeb diskussiooniga, mida juhib Eesti esindaja FAO juures Ruve Schank.

Seminar toimub Eesti Maaülikooli aulas Kreutzwaldi 1A.

Seminari kava: http://ms.emu.ee/teadustoo/seminarid1/upp-tulevik/

Täpsem info: Rando Värnik, majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, tel 527 4808