Uudised

Kalju Kasel valmis raamat Eesti puuviljanduse ajaloost

26. mail kell 10.30 esitletakse Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuses sordiaretuse grand old mani  Kalju Kase raamatut „Puuviljandus Eestis. Sordid ja aretajad".


Paarisaja leheküljelises raamatus käsitleb dr Kalju Kask meie puuviljanduse arengulugu seonduvalt Eesti kliimaga. Rikkalikult fotodega illustreeritud teos annab ka ülevaate kõigist Eestis aretatud puuvilja- ja marjasortidest, samuti puuvilja- ja marjasortide aretajatest läbi aegade
.

„Raamatut kirjutades pidasin väga oluliseks näidata puuviljanduse arengulugu seoses Eesti kliimaga, mis on põhjustanud viljapuude katastroofiliselt suure hukkumise karmidel talvedel ja paljude aastate madala saagikuse,“ märkis Kalju Kask. „Katsed arendada marjakasvatust, näiteks maasikatootmist ekspordi eesmärgil ei ole toonud loodetud pikaajalist edu.“

Raamatu väljaandmist toetas Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

Esitlusele järgneb infopäev, kus saavad sõna Polli Aiandusuuringute Keskuse teadlased. Seejärel külastatakse õitsvat õunaaeda ja tutvutakse sordivõrdluskatsetega.

Tänavu möödub 65 aastat sordiaretustegevuse algusest Pollis.

Täpsem info: EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikas, tel 513 2081.