Uudised

Maaülikooli nõukogu valis neli uut professorit

Maaülikooli nõukogu valis 22. juuni istungil professoriteks Priit Eliase, Andres Annuki, Marina Aunapuu ja Valdo Kuusemetsa.

Liha- ja piimasaaduste mikrobioloogia professoriks valiti veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Priit Elias. Energiavarustuse professoriks valiti tehnikainstituudi dotsent Andres Annuk. Histoloogia professoriks valiti Tartu Ülikooli anatoomia instituudi dotsent Marina Aunapuu. Keskkonnakaitse professoriks taasvaliti põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Valdo Kuusemets.


Autor: Sirje Pärismaa

Allikas: EMÜ nõukogu