Uudised

Maaülikooli teadlased rajavad pilliroost katsemaja- võimalik jälgida veebiülekandena!

Eesti Maaülikooli maaehituse osakond on Metsamaja taha dendroparki rajamas juba teist katsemaja, mille ehituseks kasutatakse looduslikke materjale. 

Maja seinad, lagi ja põrandad tehakse pilliroost. Sise- ja välisviimistluseks kasutatakse savikrohvi. Katuse üks pool tuleb pilliroost ja teine laastust. Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja professor Jaan Miljani sõnul teostatakse majas aastaringselt mõõtmisi, et anda hinnangut soojapidavusele. Katsete tulemusel oskavad teadlased anda nõuandeid ökomajade ehitajatele.

Katsemaja ehitusel osalevad maaehituse osakonna doktorandid ja magistrandid, kes teevad selle baasil ka oma uurimistöid. Maja rajamisele eelnesid laborikatsed.

Pilliroost katsemaja ehitus leiab aset Interregi projekti raames, kuhu lisaks Eesti Maaülikoolile on kaasatud ka Soome, Läti ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Pillirooga varustavad teadlasi MTÜd Järveroog ja Savikoda.

Tegemist on teise maaehituse osakonna katsemajaga, esimene valmis 2008. aasta novembris ja seal uuritakse looduslike ja tööstuslike soojusisolatsiooni materjalide omadusi.

Maja valmimist on võimalik jälgida ka veebis, videoülekanne  on nähtav aadressil mms://okomaja.emu.ee:8080.

Täpsem info: Jaan Miljan, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja, tel 731 3177, 514 3353. 


Autor: Sirje Pärismaa

Allikas: Jaan Miljan