Uudised

Maaülikooli nõukogu esitas akadeemikukandidaadiks professor Ülo Niinemetsa

Eesti Maaülikooli nõukogu esitas 27. augusti istungil Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaadiks ökoloogia alal professor Ülo Niinemetsa.

Professor Ülo Niinemets (sünd 1970) on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle sulest on ilmunud ISI Web of Science´i poolt refereeritavates väljaannetes 131 teadusartiklit, mida on kokku tsiteeritud enam kui 3900 korral. Silmapaistvamad tulemused on avaldatud juhtivates laia levikuga teadusväljaannetes. Ta on ainuke Eesti teadlane, kes on lülitatud ISI Essential Science Indicators andmebaasi kahes erinevas kategoorias (Ökoloogia ja Taime- ja loomateadused).

Ülo Niinemets on teinud koostööd 230 teadlasega enam kui 30 riigist. Tema töö on hõlmanud kõiki põhilisi maakera ökosüsteeme tundrast troopikani. Saadud tulemused aitavad paremini mõista taimede levikut maakera ökosüsteemides, taimede kohanemist keskkonnastressidele ning parandavad arusaama taimede rollist õhukvaliteedi ja maakera kliima määramisel.

Professor Ülo Niinemets on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna juhataja alates 2006. aastast. Tema juhtimisel on tekkinud üks maailma paremini varustatud ja tunnustatud keskustest taimede keskkonnastressi ning taimede ja atmosfääri vastasmõjude uurimiseks. Loodud uus eksperimentaalne teadussuund on suure praktilise väärtusega, mõistmaks taimede kohanemist globaalselt muutuvate kliimatingimustega. Uurimistöösse on kaasatud palju noori maailma erinevaist paigust.

 

Täpsem info: Lea Michelson, Eesti Maaülikooli akadeemiline sekretär, tel 731 3063, 511 8621. 


Autor: Sirje Pärismaa