Uudised

Maaülikooli teadlaste pilliroost katsemaja saab peagi katuse alla

Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna poolt Metsamaja taha dendroparki rajatavale pilliroost katsemajale hakatakse täna katust paigaldama.

Katuse üks pool tuleb pilliroost ja teine laastust. Ka maja ülejäänud osad on tehtud vaid looduslikest materjalidest: seinad, lagi ja põrandad pilliroost, sise- ja välisviimistlus tuleb savikrohviga. Katsemaja ehitus algas augustikuu algul.

Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja professor Jaan Miljani sõnul teostatakse majas aastaringselt mõõtmisi, et anda hinnangut soojapidavusele. Katsete tulemusel oskavad teadlased anda nõuandeid ökomajade ehitajatele.

Katsemaja ehitusel on osalemas maaehituse osakonna doktorandid ja magistrandid, kes teevad selle baasil ka oma uurimistöid. Maja rajamisele eelnesid laborikatsed.

Pilliroost katsemaja ehitus leiab aset Interregi projekti raames, kuhu lisaks Eesti Maaülikoolile on kaasatud ka Soome, Läti ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Pillirooga varustavad teadlasi MTÜd Järveroog ja Savikodu.

Tegemist on teise maaehituse osakonna katsemajaga, esimene valmis 2008. aasta novembris ja seal uuritakse looduslike ja tööstuslike soojusisolatsiooni materjalide omadusi.

Maja valmimist on võimalik jälgida ka veebis, videoülekanne on nähtav aadressil mms://okomaja.emu.ee:8080.

Täpsem info: Jaan Miljan, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja, tel 731 3177, 514 3353.


Autor: Sirje Pärismaa