Uudised

EMÜ Mahekeskuse stipendium

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2010.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 2000 krooniga, parimat magistritööd 3000 krooniga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 5000 krooniga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2009/2010 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2009. või 2010. a. publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 20. oktoobriks 2010.a. Materjalid võib esitada ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.

Stipendiaadid kuulutatakse välja 12. novembril 2010 Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel.

Täpsem info Mahekeskuse kodulehel.

 

Lisaküsimused: sirli.pehme@emu.ee, tel. 53044004.Allikas: EMÜ Mahekeskus