Uudised

Kõrgkoole tunnustatakse kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise eest

Täna, 22. septembril, tunnustatakse Tartus kõrgkoolide ja kõrgkooliüksuste kvaliteedijuhtimissüsteeme. Seesugust tunnustust avaldatakse Eestis esimest korda.

Sihtasutus Archimedes tunnustab kaheksat kõrgkooli või kõrgkooli struktuuriüksust, kes osalesid programmi Primus raames läbi viidud pilootprojektis Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis. 2009. aastal käivitatud projektis osalesid Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli mehhaanikateaduskond, Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Mainori Kõrgkool ja Sisekaitseakadeemia.

Projekti eesmärk oli aidata kaasa kõrgkoolide sisemise kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamisele ja kõrgkoolide töö tulemuslikkuse tõstmisele, selgitada välja kõrgkoolide tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning suurendada Eesti kõrgkoolide konkurentsivõimet tervikuna ning tõsta/toetada kõrgkoolide läbilöögivõimet Euroopa Liidus ja mujal maailmas.

Tunnuskirjad antakse üle täna Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuval kõrgharidusfoorumil “Euroraha ja kvaliteet”.

Programmi Primus viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärk on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet. Programmi eelarve on 228 miljonit krooni (2008–2015), millest 95% on toetus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.


Täpsem info:
Anneli Lorenz
Koordinaator õppekava arendamise valdkonnas
E-mail: anneli.lorenz@archimedes.ee
Tel. 730 0807Allikas: SA Archimedes